Sybren Bosch nieuwe Regisseur Circulair Inkopen


Alle MRA-partners hebben zich hebben gecommitteerd aan 10% circulair inkopen in 2022, 50% circulair inkopen in 2025 en zij toewerken naar 100% circulair inkopen richting 2030. Deze inspanningsverplichting vloeit voort uit de Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap. Sybren Bosch, van duurzaamheidsadviesbureau Copper8, is sinds kort de nieuwe MRA-regisseur Circulair Inkopen.

“De urgentie op het gebied van duurzaamheid neemt iedere dag verder toe”, aldus Sybren Bosch. “We merken aan de steeds hogere temperaturen dat het klimaat aan het veranderen is en dit is helaas pas het begin. Door de coronacrisis zien wen nu ook hoe kwetsbaar onze toeleveringsketens zijn geworden als gevolg van onze jarenlange sturing op lage prijzen. Veel producten komen van andere delen van de wereld, waarbij we ze simpelweg niet meer geleverd krijgen als er in de logistiek iets niet goed gaat. We moeten daarom toewerken naar een klimaatneutrale en circulaire economie, het liefst op zo’n kort mogelijke termijn. Overheden beseffen vaak niet hoe sterk zij daaraan bij kunnen dragen, als ze een beetje lef durven tonen.“

Focus
In zijn rol als regisseur wil Sybren zich de komende maanden gaan richten op een aantal speerpunten. “Allereerst wil ik de activiteiten van MRA-overheden veel beter aan laten sluiten op wat landelijk al gebeurt. De website mvicriteria.nl/nl is een plek waar al voor veel productgroepen criteria staan en toch worden die nog lang niet altijd gebruikt. Ook wordt er landelijk een aantal buyer groups opgestart. Gezamenlijk gaan die aan de slag met het formuleren van een ambitie op circulair inkopen, die daarna door aanbestedende diensten kan worden toegepast. Ook daar kunnen MRA-overheden gebruik van maken. Tot slot wil ik me hard maken voor het stellen van informatie-eisen, om te zorgen dat we weten wat de milieu-impact en de materiaalsamenstelling van producten is. Door die eisen nu te stellen, kunnen we op termijn toewerken naar goede effectmonitoring van inkoop.”

Potentie van inkoop
“Ik geloof in de potentie van inkoop om marktpartijen mee te nemen om hun producten meer klimaatneutraal en circulair te gaan produceren en leveren. Niet alleen inkoop van grotere overheden, maar júist ook van de vele kleine gemeentes die we hebben: zij hebben vaak kleinere toeleveranciers en aannemers. Ook hen moeten we helpen om deze stappen te zetten. Ik wil de MRA-overheden helpen om ook op die vele kleine aanbestedingen het verschil te maken.”

Sybren vervult zijn regisseursrol ad-interim tot en met het einde van het kalenderjaar. Het streven is om vanaf 2021 weer een regisseur in dienst te hebben die vanuit een publieke organisatie actief is.