Met de nieuwe subsidieregeling ‘circulaire ketensamenwerking’ wil de provincie Noord-Holland bedrijven en organisaties ondersteunen bij het vormen van grondstofketens. Het gaat daarbij om samenwerkingsverbanden gericht op de uitwisseling en het behoud van grondstoffen die anders op de afvalberg, in de verbrandingsoven of ver buiten de Nederlandse grenzen zouden eindigen. De regeling is specifiek bedoeld voor de grondstofstromen bouw, textiel, plastics en biomassa & voedsel. De subsidie kan vanaf 2 januari 2023 aangevraagd worden.

De subsidie is bedoeld voor de inhuur van een ervaren procesbegeleider die helpt bij het tot stand brengen van een samenwerking of voor ondersteunende juridische en financiële diensten die nodig zijn bij het vormen van een keten. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door bedrijven of organisaties uit Noord-Holland. Een keten bestaat uit minimaal 3 deelnemers, waarvan minimaal twee ondernemers. De keten mag deelnemers buiten Noord-Holland bevatten. In 2023 is in totaal € 150.000 beschikbaar voor subsidies uit deze regeling. De maximale subsidie per samenwerkingsverband is € 75.000 en de minimale subsidie is € 10.000 en maximaal 60% van de totale kosten.

Gedeputeerde Circulaire economie Rosan Kocken: “Wat afval is voor het ene bedrijf, kan de grondstof voor een ander zijn. We zien dat er zeker een wens en een ambitie is bij bedrijven om onderdeel van een keten te worden. Helaas gooit een gebrek aan tijd, capaciteit, of juridisch- en financieel advies snel roet in het eten. Dat is zonde en als provincie willen we daar met deze regeling een verschil maken.”

Bron: Weekbericht provincie Noord-Holland