De MRA-partners richten zich op 10% circulair inkopen en opdrachtgeverschap in 2022, 50% in 2025 en rond 2030 tot volledig circulair inkopen. Om nog meer grip te krijgen op de inkoopafspraken, wordt nu ook aan de slag gaan met het circulair inkopen van concreet te benoemen inkooppakketten.

Bedoeling is dat de MRA-overheden tijdens de Duurzaamheid Top op 18 oktober concrete pakketten benoemen waarop gezamenlijk wordt ingekocht, dan wel waarop alle partijen gelijkluidende inkoopcriteria en voorwaarden stellen. De markt kan op deze manier overheden niet tegen elkaar uitspelen en zich instellen op wat hen te wachten staat. Ook wordt hierdoor massa gecreëerd en inkoopvoordeel bereikt. 

Aanpak
In de onlangs gepubliceerde Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap zijn 102 inkooppakketten met directe invloed genoemd. MRA-overheden selecteren daaruit één inkooppakket. Op basis van die selectie volgt – naast de traject rondom – een keuze voor de drie tot vijf inkooppakketten waar de meeste animo voor is.

Vanaf voorjaar 2020 gaat met de pakketten een regionaal traject richting circulaire inkoop van start. Indien mogelijk vindt in dat traject een bundeling plaats van de volumes tussen overheden, zodat er per pakket sprake is van voldoende inkoopvolume naar de markt.

Adoptie
Deelnemers adopteren verder minimaal één inkooppakket. Voor het geadopteerde inkooppakket neemt de adoptieoverheid de leiding in een zoektocht naar de beste circulaire uitvraag. Overheden die nog niet zover zijn, verbinden zich om in de komende jaren (tot 2022) een inkooppakket te adopteren.