Op het Floriadeterrein komen twee circulaire bruggen, gemaakt van Almeerse grondstoffen. Dit maakten de Flevolandse gedeputeerde Jan-Nico Appelman en de Almeerse wethouder Jan Hoek  bekend. Ook is de aftrap gegeven voor de Bruggencampus Flevoland-Floriade.

De twee bruggen worden grotendeels gemaakt van in Almere geproduceerd materiaal uit Almeerse reststromen. De gebruikte materialen en minder transportkilometers betekenen ook een CO2-besparing.

Vernieuwende aanpak bruggenbouw
De  bruggen zijn ontworpen door Reimert Bouw en Infrastructuur; ze zijn gekozen uit vijf ontwerpen die in een innovatief aanbestedingstraject tot stand gekomen zijn. De bekendmaking van de brugconcepten is ook de start van Bruggencampus Flevoland-Floriade. “De kennis en ervaring die met dit proces opgedaan zijn, gaan we vastleggen en delen vanuit de Bruggencampus Flevoland-Floriade om daarmee te laten zien dat het anders kan”, zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Als ‘levend laboratorium’ bieden Flevoland en Almere de ruimte om te laten zien hoe een nieuwe aanpak leidt tot kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen in de praktijk. Binnen de Bruggencampus worden de thema’s materiaalgebruik en financiering als eerste verder opgepakt.

Floriade 2022
De realisatie van de ruggen sluit goed aan bij de Floriade Expo 2022 in Almere. Met het thema ‘Groene Stad van de Toekomst’ is de expo een internationaal podium voor alle relevante duurzame ontwikkelingen om deze te versterken en te versnellen. “Tijdens de Floriade in 2022 willen we innovatieve antwoorden geven op uitdagingen waar steden in de toekomst voor staan”, geeft wethouder Hoek aan. “Zo zijn de komende jaren in Nederland duizenden bruggen, tunnels en viaducten toe aan vervanging. De twee bruggen op het Floriadeterrein zijn een voorbeeld van een circulaire oplossing.” Nederland staat voor de grote vervanging van 40.000 bruggen en viaducten rond 2040. Dat vraagt een enorme investering van 50 tot 70 miljard euro, miljoenen tonnen grondstof en er dreigt personeelstekort om alles te ontwerpen en bouwen. Een opgave die vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van samenwerking.

Innovatieve, circulaire Almeerse bruggen
Een van de bruggen is de fiets- en voetgangersbrug die de verbindende schakel vormt op het Floriadeterrein van het Rondje Weerwater. De circulaire materialen zijn gecombineerd tot een slanke, eenvoudige brug. Door de afwezigheid van het landhoofd lijkt de brug als een ’plank’ elegant op het landschap te liggen en wordt daar een natuurlijk onderdeel van. Bij de zogenaamde Beverbrug moest rekening gehouden worden met een aanwezige beverburcht. Deze brug bestaat uit een auto- en voetgangers/fietsersdeel, die op een innovatieve manier verbonden worden. Door het circulaire ontwerp kunnen de brugdelen, indien nodig, elders opnieuw gebruikt worden. Opvallend is de extra ruimte die gecreëerd is bij de brug voor onder andere een pluktuin, bijenlint en expositieruimte. Er komt ook een groene rand, waarbij een bewateringssysteem ervoor zorgt dat er mos kan groeien en de brug een bij de Floriade Expo passende groene uitstraling krijgt.

Bron: flevoland.nl