Onlangs is Jacqueline Cramer heeft als lid van de Amsterdam Economic Board een belangrijke bijdrage geleverd aan het op de rails zetten van de circulaire economie in de MRA, Met de geweldige stappen die ze samen met partners heeft gezet laat ze een prachtig gedachtegoed en waardevolle blauwdrukken achter.

Jacqueline Cramer: “Er is verandering nodig op grote en meerdere vlakken”

“Acht jaar geleden was er niets, nu is circulaire economie in de hele Metropool Amsterdam een van de belangrijkste thema’s”, aldus Board-directeur Nina Tellegen.”Samen een netwerk opzetten, de krachten bundelen in de samenleving, werken aan een gezamenlijk plan met heldere rollen en verantwoordelijkheden. En ook de achterban meenemen. Dat is de crux. Maatregelen zijn nodig om het te handhaven. Iedereen is het eens en toch gebeurt het vaak niet. Dat vraagt om een onafhankelijke transitiemakelaar, tact, leiderschap, gezamenlijk sturen en bondgenoten onderdeel maken van de leiding.”

Nieuwsgierig naar werk van Jacqueline Cramer? Bekijk hier de drie boekjes van Jacqueline. En bekijk hier hoe de Amsterdam Economic Board stappen maakt naar een circulaire economie met circulair textiel. Binnekort verschijnt op deze website een interview met Jacqueline Cramer over haar ervaringen binnen de Metropoolregio Amsterdam..