De arbeidsmarkt klaarmaken voor de toekomst. Niets meer of minder is de inzet van House of Skills, vertelt programmadirecteur Annelies Spork enthousiast. “Dit is hard nodig om de duurzaamheidsuitdagingen van de MRA vorm en inhoud te geven.” Voor mensen die werkloos zijn, of in hun huidige werk geen toekomst hebben, vormt House of Skills de springplank naar groene banen. “Wij maken de koppeling van vraag en aanbod mogelijk.”

House of Skills is een publiek-private samenwerking van 18 partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De inzet richt zich op het vergroten van de flexibiliteit van werknemers. Alles is erop gericht om mensen, zeker als ze binnen de eigen organisatie boventallig zijn, bij te scholen voor werk met een toekomst. Oftewel: een Leven Lang Ontwikkelen. Voor werknemers vergroot dit hun kansen op de arbeidsmarkt, terwijl werkgevers mensen kunnen plaatsen op plekken waar grote tekorten zijn.

Annelies Spork geeft leiding aan het samenwerkingsverband van bedrijfsleven, branche-, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en overheden uit de metropoolregio. “Wij voorzien in een grote behoefte”, vertelt de programmadirecteur. “De uitdaging is mensen enthousiast te maken om te werken in de energietransitie en de circulaire economie. Zo van ‘daar wil ik een bijdrage aan leveren!’ Dat organiseren wij met House of Skills en de partners.”

Inmiddels is duidelijk dat voorzien wordt in een grote behoefte. “De MRA heeft flinke ambities op het gebied van duurzaamheid en terecht. Maar in veel gevallen gaat het om werk waar nog te weinig mensen voor zijn opgeleid. Aan de andere kant verdwijnen banen, nu bijvoorbeeld in de toeristische sector. De skillsinstrumenten en ketenaanpak maakt een overstap naar groene banen mogelijk. Dat is echt een belangrijke voorwaarde.”

Annelies Spork: “We verenigen overheden, werkgevers, werknemers en de kennissector”

Nieuwe banen
De nieuwe ‘skills’ die de samenleving nodig heeft, leiden tot veel nieuwe werkgelegenheid, maar niet op alle fronten. Zo tempert Spork de verwachtingen wat betreft de omschakeling naar een circulaire economie. “Daarbij gaat het vooral om andere taken in bestaande functies. Taken waar weliswaar andere vaardigheden voor nodig zijn, maar netto verandert er weinig. Wel is er natuurlijk bijscholing nodig” Dit geldt absoluut niet voor de energietransitie. “Daar komen netto wel heel veel banen bij. Neem alleen al het energieneutraal maken van de bebouwde omgeving, het plaatsen van oplaadpalen en het aanleggen van de infrastructuur. Hier zijn heel veel mensen voor nodig.”

In feite biedt House of Skills de brug tussen de huidige en de nieuwe werkgever van personeel. “Wij zorgen ervoor dat de keten samenwerkt en hebben skills instrumenten ontwikkeld als het gaat om het herplaatsen van werknemers. Hiervoor maken we met beide partijen afspraken. Om het proces op gang te brengen, zijn we anderhalf jaar geleden begonnen met loopbaangesprekken. Loopbaancoaches van de vakbonden gaan dan een gesprek aan met de werkzoekende.”

Om niet telkens het wiel opnieuw te hoeven uitvinden, ontwikkelt House of Skills modellen. “Dit gebeurt aan de hand van praktijkervaringen. Een actueel voorbeeld is een project in Amsterdam Nieuw-West om woningen energieneutraal te maken. Samen met een aantal installatiebedrijven en de woningbouwvereniging inventariseren we de werkzaamheden die hiervoor moeten worden verricht. Die clusteren we in een model met de verschillende taken en hoeveel mensen je daarvoor op welk niveau moet opleiden. Zo onderscheid je eenvoudige en gecompliceerde taken en creëer je instapbanen. Dit inzicht zorgt ervoor dat we gemakkelijk kunnen opschalen. Ook ontwikkelen we tools om dit proces te faciliteren.”

Paskamer
Een voorbeeld van zo’n instrument is De Paskamer. “Samen met TNO, één van onze partners, hebben we deze online tool ontwikkeld. De naam zegt eigenlijk precies wat het doet. Je stapt de paskamer in om een skills-profiel aan te maken. Zo’n profiel maakt duidelijk waar je qua vaardigheden goed en minder goed in bent, zowel wat betreft fysieke en mentale eigenschappen als werkstijlen. Langs dezelfde lijn benoemen werkgevers de functies waar zij behoefte aan hebben. In één oogopslag zie je dan de matches. Of waar een ‘gap’ is en wat je als individu moet doen om die kloof door scholing te overbruggen.”

De techniekscan is een ander voorbeeld van een ‘skills’-tool. “Het ideale loopbaanpad begint bij groene bedrijven die precies kunnen aangeven aan welke (skills)profielen zij behoefte hebben. Vervolgens zoeken wij samen met onze uitvoerende partners daar geschikte kandidaten bij en bieden hen passende scholing aan.”

‘Bij circulair werken gaat het om
andere taken dan in bestaande functies’

Ambities waarmaken
Spork benadrukt het belang van de samenstelling van House of Skills. “We verenigen overheden, werkgevers, werknemers en de kennissector. Al die partijen heb je nodig om meters te maken. Onze inzet heeft immers invloed op de opleidings- en arbeidsmarkt. Zonder die partijen krijg je het niet voor elkaar. Iedereen heeft een stuk van de oplossing in handen.” Zij roept alle MRA-partners op vooral  gebruik te maken van ontwikkelde de skillsinstrumenten en ketenaanpak. “We hebben een fantastische kennisinfrastructuur in onze MRA. Benut die om de groene vacatures te vervullen en mensen een nieuw perspectief te bieden. Dat is een kwestie van volhouden. We moeten elkaar blijven aanmoedigen en succesvolle ervaringen delen. Op die manier scheppen we de personele voorwaarden om de duurzaamheidsambities van de MRA waar te maken.”

Meer informatie? Ga naar:

www.houseofskillsregioamsterdam.nl