Minder grondstoffen gebruiken en beter omgaan met de materialen die we al hebben. Op die manier wil het kabinet al in 2030 de helft minder primaire grondstoffen gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. De ambities van de Metropoolregio Amsterdam liggen hoger.

 

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met het ‘Uitvoeringsprogramma circulaire economie’. Het programma staat bol van de kansrijke projecten, veelbelovende activiteiten en goede voorbeelden. Vijf sectoren krijgen extra aandacht: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Deze gebieden zijn belangrijk voor onze economie en kennen een hoge belasting van het milieu.

Slim omgaan met grondstoffen
Het Uitvoeringsprogramma kijkt vijf jaar vooruit en zal ieder jaar worden bijgewerkt. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt iedere twee jaar een rapport over de voortgang “Slim en zuinig omgaan met onze grondstoffen scheelt CO2-uitstoot en helpt dus bij het halen van de klimaatdoelen”, laat Van Veldhoven in een toelichting weten. “Daarnaast is bijvoorbeeld circulair ontwerpen en bouwen big business en liggen daar grote kansen voor Nederlandse bedrijven. Inzetten op een circulaire economie is op die manier goed voor het klimaat en goed voor de portemonnee.”

Ambities MRA
Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt de ambitie van het Rijk versneld ingevuld op basis van het Ontwikkelplan Circulaire Economie (2018) en de door alle partijen in de metropoolregio ondertekende Intentieverklaring circulair inkopen & opdrachtgeverschap. De lat ligt fors hoger, want alle pijlen zijn erop gericht om al in 2025 als overheidspartijen voor 50% circulair in te kopen en rond 2030 voor 100%. Het Ontwikkelplan Circulaire Economie kijkt drie jaar vooruit en heeft als stip op de horizon dat de MRA al in 2025 tot de meest duurzame metropolen van Europa behoort. Dit jaar wordt dit programma geactualiseerd, met aandacht voor een koppeling met de ambities uit het transitie programma van het Rijk.

Projectvoorbeelden
De volgende voorbeelden van projecten spreken het kabinet aan:

  • Bio-asfalt van hout: De natuurlijke lijmstof die bomen hun stevigheid geeft, komt vrij bij het maken van karton en papier. Het kan in de toekomst gebruikt worden bij het maken van asfalt.
  • Beter hergebruik en ontwerp matrassen: Dit project zet op recyclen van afgedankte matrassen (95% in 2025) en het duurzamer ontwerpen van nieuwe matrassen – 75% van de nieuwe matrassen in 2025 is gemakkelijk uit elkaar te halen om de materialen opnieuw te gebruiken.
  • Plastic Pact: Samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven om minder plastic afval te maken en het overige afval beter te hergebruiken en te recyclen. Presentatie nog in februari 2019.
  • Grondstoffenscan: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een grondstoffenscan ontwikkeld zodat bedrijven kunnen waar en hoe zij hun risico’s op schaarste kunnen verkleinen.
  • Circulair werken: Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat zijn grote opdrachtgevers en beheerders van vastgoed en infrastructuur. Het doel is dat beide organisaties in 2030 circulair werken. Recent werd het eerste circulaire viaduct geopend.