Wat zijn de mogelijkheden om de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie sterker met elkaar te verbinden? Naar deze vraag heeft een groep ambtenaren uit de Metropoolregio Amsterdam, samen met het bureau Squarewise, een verkenning uitgevoerd. De concept-opbrengst van de verkenning is inmiddels gereed.

Het verbinden van beide transities is – zoals de SER in 2022 benadrukte – nodig omdat beide elkaar beïnvloeden en het belangrijk is om dilemma’s vroegtijdig te signaleren en kansen voor synergie te identificeren.

Een powerpointpresentatie geeft een overzicht van de opbrengst van de verkenningsfase van het MRA-traject. Het gaat hierbij om een concept dat in januari nog zal worden besproken in een sessie met alle ambtelijke betrokkenen. Daarbij wordt ook besproken hoe deze opbrengst aan bestuurders zal worden voorgelegd en verder zal worden gebruikt door de MRA of door individuele gemeenten of provincies.

Powerpointpresentatie >>