Wet- en regelgeving biedt goede mogelijkheden om effectief circulair beleid te maken. CircuLaw, een nieuw kennisplatform, ontsluit die complexe wet-en regelgeving zodat beleidsmakers er mee aan de slag kunnen. Dit helpt om de overstap van het lineaire naar een circulair systeem te bevorderen. Vanaf 8 februari is het platform, na een voor iedereen te volgen online lancering, te bezoeken.

CircuLaw is ontwikkeld door Gemeente Amsterdam, Dark Matter Labs, en een aantal andere kennis- en financieringspartners. Het platform is klaar voor gebruik én altijd in ontwikkeling.

Op CircuLaw vind je:

  • Een overzicht van wet- en regelgeving voor beleidsmakers die aan de slag willen met instrumenten voor de thema’s houtbouw, circulaire windturbines en de circulaire matrasketen;
  • Per instrument een indicatie van de invloed en juridische haalbaarheid, en de positie op de R-ladder;
  • Binnen de verschillende thema’s hebben we instrumenten uitgelicht en daaraan leidraden en voorbeelden toegevoegd om direct aan de slag te gaan;
  • Overzichten die de samenhang aangeven tussen de verschillende typen instrumenten binnen de houtbouw, de windturbineketen en de matrassenketen;
  • Overzichten die inzichtelijk maken hoe instrumenten verdeeld zijn over de verschillende bevoegdheidsniveaus (rijk, provincies, gemeenten)

Met CircuLaw kunnen gebruikers direct aan de slag. Mede op basis van hun bevindingen en hun wensen zal CircuLaw geleidelijk worden uitgebreid.

Online lancering
Op 8 februari vindt online de lancering van CircuLaw: lees verder >

Contact
Voor contact CircuLaw: info@circulaw.nl