Welke opgave wacht de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om de gestelde klimaatdoelen, bezien vanuit de Human Capital invalshoek, te behalen? Die vraag vormde recent de rode draad van een diner-pensant in Zaanstad, met aansluitend de theatervoorstelling ‘Nieuwe vrienden’.

Wat betekent de klimaatopgave voor ondernemers, onderwijs en overheid en hoe moet de regionale arbeidsmarkt en het onderwijsbeleid daarop inspelen? Daarover spraken bijna zeventig deelnemers tijdens het diner-pensant. Alle aanwezige partijen, bestaande uit werknemers- en werkgeversverenigingen, wethouders van verschillende gemeenten en gedeputeerde van provincies Noord-Holland en Flevoland, waren goed vertegenwoordigd. “Verheugend”, zei dagvoorzitter Arjen Verkaik daarover.

Urgentie hoog
Volgens de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink is het geen geringe opgave waar de MRA voor staat. Hij vindt dat nu eerst maar eens afgesproken moet worden wat we met elkaar willen realiseren. “Dan is de financiering wel ergens te vinden.” Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit en lid van de SER, windt er geen doekjes om. “De urgentie is hoog. We moeten in 2030 een CO2-reductie van 49 procent hebben gerealiseerd ten opzichte van nu.” Hij benadrukte dat we het met de huidige maatregelen niet gaan redden. “Er is dus een meerjarenplan voor een fundamentele verandering nodig.” Die fundamentele verandering zal diep ingrijpen op zowel de regionale arbeidsmarkt als het onderwijs. Er zijn zoveel mensen nodig om de klus te klaren, dat de Groot voor de regionale uitvoering heldere kaders van de rijksoverheid verlangt.

Presentatie Henri de Groot

Businessmodel Human Capital Agenda
Alex Straathof, lector Economische participatie aan de Hogeschool van Amsterdam, is door House of Skills gevraagd een businessmodel te ontwikkelen voor de Human Capital Agenda. Als voorbeeld schetst hij een wijkaanpak van energiebesparingen door middel van labelsprongen voor woningen. Eerst flink isoleren, dan met zonnepanelen van energie voorzien. “Maar”, waarschuwt hij, “wacht niet op de wijkaanpak van gemeenten. Vraag gemeenten om de regie bij consortia te beleggen.” Consortia waarin alle partijen die de klus gaan uitvoeren participeren. “Betrek burgers en opleidingen om de benodigde skills te ontwikkelen. Doe ervaring op in wijken waar het relatief makkelijk is en rol het uit naar andere wijken.”

Presentatie Human Capital Agenda Klimaatopgave 2019

Conclusies
Programmadirecteur House of Skills, Annelies Spork, laat weten dat de inzet zich zowel moet richten op sluit het laaghangend fruit als op systeemverandering. “Dus zowel kijken naar initiatieven die er nu al zijn, hoe klein ook. Maar ook met elkaar praten en zoeken naar wat nodig is voor een fundamentele verandering van hoe we de arbeidsmarkt en de economie hebben ingericht om zo de klimaatopgave aan te kunnen.”

Spork is er trots op dat zoveel genodigden acte de présence hebben gegeven. Laten we in het voorjaar weer bijeenkomen, stelt ze voor. “Want nu het economisch goed gaat, moeten we dat met beide handen aangrijpen. Een transitie is nodig. Voor de klimaatopgave en voor het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid.” Ze haalt een voetbalmetafoor aan. “In het voetbal train je gewoon mee als je op de reservebank zit. Maar wie op de arbeidsmark op de reservebank zit, staat voorlopig buitenspel.” Dat moet en kan anders.

Voorstelling ‘Nieuwe vrienden’
Het diner-pensant krijgt een vervolg met de voorstelling ‘Nieuwe Vrienden’. Een door OTIB, het O&O-fonds voor de installatiebranche, geïnitieerde toneelvoorstelling over de noodzaak om te veranderen als de maatschappij verandert. Als ondernemer, maar ook als individu op de arbeidsmarkt. De voorstelling is al 5 jaar een succes.

De voorstelling, gespeeld door Theatergroep Plezant, gaat over een familiebedrijf in de installatietechniek met al 40 jaar aan het hoofd, eigenaar Bram van Diest. In deze turbulente maatschappelijke en economische tijd krijgt hij de nodige vraagstukken voor zijn kiezen. Van Diest houdt vast aan zijn principes.

Voorbeelden genoeg. Een medewerker moet in zijn vrije tijd een opleiding volgen, overdag is er immers werk te doen. Die opleiding mag hij niet bij een concurrent doen, want daar stelen ze wellicht zijn goede ideeën. Gevraagd naar zijn specialisatie, zegt Van Diest dat ze ‘alles wel kunnen’. Ook voorzien in integrale energietoepassingen (domotica) en nieuwe, duurzame, energievormen? Van Diest kijkt alsof hij het in Keulen hoort donderen. Vakmanschap loont, is vervolgens zijn antwoord, en: een relatie van 40 jaar met een grote klant, maakt specialiseren overbodig.

Maar, leert Van Diest, onder meer door dochter Cathy: je hebt in deze wereld nieuwe vrienden nodig. Niemand kan het meer alleen.

Enthousiast publiek
Na afloop is er tijdens de netwerkborrel een positief geluid te horen. Mensen zijn geraakt en verrast door het stuk. Zowel de aanwezige ondernemers als de gasten van het diner-pensant reageren eenduidig: Het stuk raakt en geeft scherp weer dat we allemaal mee moeten met onze tijd en dat samenwerking meer en meer vereist is om de huidige grote uitdagingen de onze maatschappij kent het hoofd te beiden.

Bron: House of Skills