Provincie Flevoland ondersteunt start-up OVDesigns uit Lelystad met het opzetten van een lokale circulaire keten rondom koffiedik, het bezinksel dat overblijft na het zetten van koffie. OVDesigns maakt er gerycled plastic van, geschikt voor producten zoals dienbladen en wandpanelen. Voordeel van de ‘koffiedik plastics’ is dat het meerdere keren kan worden hergebruikt tot nieuwe producten.

De hoeveelheden koffiedik in Nederland zijn enorm groot, waardoor opschaling mogelijk is. Koffiedik is een schoon en een niet vervuilde grondstof, wanneer het goed wordt gescheiden. Producten die van koffiedik worden gemaakt, kunnen meerdere keren worden hergebruikt.

Opzetten circulaire keten
OVDesigns haalt op dit moment de koffiedik uit Engeland, Duitsland en Frankrijk, terwijl er genoeg koffiedik in Nederland beschikbaar is. Dit moet natuurlijk anders! Daarom zetten Olaf Vermeulen, directeur OVDesigns en ketenmanager Marcel Roeleveld zich in om de koffiedikketen ook in Nederland op te zetten. Op deze manier ontstaat een circulaire keten. In de toekomst, wanneer OVDesigns afnemers heeft gevonden, gaan ze ook het koffiedik uit het provinciehuis gebruiken.

Keteninitiatieven Flevoland
Provincie Flevoland wil ondernemers stimuleren om circulaire producten te maken of om grondstoffen te leveren voor de circulaire economie. Daarom ondersteunt zij beginnende circulaire ketens, waarbij door de samenwerking tussen grondstoffenleverancier, verwerker en een afnemer van het eindproduct een keten gevormd kan worden. Deze circulaire ketens krijgen ondersteuning in de vorm van ketenmanagers. Wil je meer weten over circulair ondernemen in Flevoland? Kijk op www.circulairflevoland.nl.

Bron: persbericht provincie Flevoland