De MRA kent een enorme urgentie om snel heel veel woningen te realiseren. Hetzelfde geldt voor het vaart zetten achter de energietransitie , de circulaire economie en klimaatadaptatie. Een gecombineerde aanpak biedt allerlei schaal voordelen.

De combinatie van de bouwopgave aan de duurzaamheidsambities blijkt in de praktijk vaak moeizaam. Om hier als MRA actief een oplossing voor te zoeken, hebben de Portefeuillehouders Bouwen en Wonen en het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid op donderdagochtend 22 april 2021 de koppen bij elkaar gestoken.

Verschillende experts waren tijdens de ochtend aan het woord. De conclusie van prof. Dr. Ir. Andy van den Dobbelsteen dat de regionale schaal voordelen biedt om snel en effectief met de gecombineerde aanpak aan de slag te gaan werd breed gedeeld. Iedere niet-duurzaam gebouwde woning er één te veel.  De uitkomst van de ochtend is dat de portefeuillehouders gezamenlijk actie willen ondernemen. Hiertoe willen zijn tijdens de Duurzaamheid Top in oktober concrete stappen zetten.

Samenvatting overleg >>