De provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht krijgen in 2019 tussen de 1500 en 2000 nieuwe publieke laadpunten. Daarmee krijgt het laadnetwerk van MRA-Elektrisch een enorme impuls. Het totaal aantal laadpunten bedraagt straks zo’n 5000 stuks.

Met de nieuwe laadpunten wordt tegemoetgekomen aan de groeiende vraag van elektrische rijders. Op dit moment rijden er ongeveer 145.000 elektrische voertuigen in Nederland en dit aantal groeit hard. Om de groei van het elektrisch rijden bij te houden en de auto’s te kunnen opladen, moeten er vanaf 2020 elk jaar 500 extra openbare laadpalen worden geplaatst.

Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit): “Belangrijke voorwaarde voor het succes van elektrisch rijden is een goede publieke laadinfrastructuur, want ongeveer 70% van de elektrische rijders in Nederland zal op straat moeten laden. Met deze nieuwe publieke laadpunten bieden wij binnen de drie provincies de elektrische rijders meer mogelijkheden om te kunnen opladen. Elektrisch rijden wordt hiermee niet alleen gestimuleerd, maar ook echt mogelijk gemaakt.”

Flinke stappen in 2019
Met de toename van elektrisch vervoer en vraag naar laadpalen staat het nieuwe werkprogramma 2019 van MRA-Elektrisch (MRA-E) in het teken van een flinke opschaling. In 2018 zijn daartoe al de nodige stappen gezet met onder andere het halveren van de gemiddelde doorlooptijd tussen aanvraag en plaatsing: van acht maanden in 2017 naar vier maanden in 2018.

Ook het elektrische autodelen, het laden met lokaal opgewekte energie en het ‘slim laden’ kregen in 2018 voet aan de grond en worden komend jaar uitgebreid. Zo worden ontwikkelingen in de markt ondersteund en landelijke doelen rond luchtkwaliteit en klimaat verder gerealiseerd.

MRA-Elektrisch
Binnen het project MRA-E werken 80 gemeenten en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren door onder meer het plaatsen van publieke laadpalen. Door de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en marktpartijen en het delen van kennis en kosten, wordt samen meer bereikt dan op individuele basis. Dankzij deze aanpak via MRA-Elektrisch ontstaat een solide netwerk van laadpunten en kunnen steeds meer duurzame kilometers worden gereden worden.