Een Flevolandse waterstofeconomie op poten te zetten. Met dat doel voor ogen is het platform Flevoland Hydrogen Valley (FLHY) voor gelanceerd. Het doel is om samen de waterstofeconomie in Flevoland te laten groeien en bloeien. Met het koppelen van aanbieders en afnemers van waterstof ontstaat er nieuwe bedrijvigheid én vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen in Flevoland.

Door bijna 70 aanwezige partijen werd het platform officieel geopend tijdens een bijeenkomst in de Maxima-centrale. Flevoland Hydrogen Valley (FLHY) is bedoeld om de waterstofeconomie in Flevoland te ondersteunen en te laten groeien. Het platform wordt nog ontwikkeld, samen met alle partners, die eerder al hun handtekening hebben gezet onder de samenwerking.

Vijf clusters
In de eerste fase van de waterstofontwikkeling zijn vijf verschillende waterstofclusters geformuleerd. Hiervan zijn de agrarische sector, maritiem, mobiliteit en logistiek en opslag de meest voor de hand liggende om verder te onderzoeken en ontwikkelen.

Centrale ligging

Gedeputeerde Jop Fackeldey: “Waterstof kan als energiedrager helpen om de energietransitie verder te brengen. Het grote voordeel is dat we onze eigen opgewekte duurzame energie hebben uit wind en zon. Maar op momenten dat we teveel produceren, kunnen we die energie opslaan in waterstof, zodat we het later alsnog kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor onze landbouwvoertuigen, vliegtuigen, binnenvaartschepen en transporttrucks. Flevoland kan door haar centrale ligging hier een belangrijke rol in spelen.”

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman wijst erop dat Flevolandse ondernemers nu al met plannen komen voor waterstoffabrieken of voor het toepassen van waterstof in hun bedrijf. “Terwijl er op dit moment nog bijna geen waterstof beschikbaar is in Flevoland. Dat tekent het Flevolandse ondernemerschap: kansen zien in nieuwe ontwikkelingen. Ik hoop dat dit enthousiasme ook aanstekelijk werkt voor bedrijven van buiten Flevoland om hier met hun waterstofplannen aan de slag te gaan.”

Het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en de ontwikkelingsmaatschappij Horizon kunnen hier volgens Appelman ook heel goed bij helpen. Na de zomer organiseert Horizon clustertafels om met groepen van ondernemingen gezamenlijk innovatieprojecten rondom het thema waterstof op te zetten.

Website
Ga voor meer informatie over FLHY naar www.flhy.nl.

Bron: Persbericht provincie Flevoland