De MRA Green Deal Houtbouw is een feit. Dit betekent dat de regio de mouwen opstroopt om vanaf 2025 minimaal 20% van alle nieuwbouw met hout of biobased materialen uit te voeren.

Wethouder Thijs Kroese van Purmerend, samen met zijn Amsterdamse collega Marieke van Doorninck trekker van de Green Deal Houtbouw, had maar een paar woorden nodig om de urgentie van de Green Deal te schetsen.Maar liefst 40% van de grondstoffen van de aarde gebruiken we voor de bouw en voor de CO2-uitstoot geldt hetzelfde. Dat is het belang!” Marieke van Doorninck gaf op haar beurt aan dat de uitdaging waar de MRA voor staat zo min mogelijk verplichtend zal worden opgelegd. “Wij willen niet voorschrijven wat moet, maar tenders uitzetten. Daar komen ontwikkelaars op af met mooie voorstellen weten we inmiddels.” Wel dient de MRA af te rekenen met de vele mythes waarom bouwen met hout niet zou kunnen. Dat er bijvoorbeeld een tekort aan hout is. “Dat is niet zo en bovendien is bomen planten sowieso goed, want dan wordt onze omgeving groener

NEPROM -voorzitter Desirée Uitzetter overhandigt het boek De Houtbouw Revolutie aan de gedeputeerden Cora Smelik (Flevoland) en Zita Pels (Noord-Holland, de  bestuurlijke trekkers van de Duurzaamheid Top)

Ronald Huikeshoven (AM BAM) verzekerde de MRA-bestuurders voor de ambitie van 20% te gaan. “Als ontwikkelaars zijn we al volop met houtbouw bezig. Dat doen we samen met corporaties, ontwikkelaars en beleggers. Daarom zetten we onze handtekening onder deze Green Deal.” In navolging van hoogleraar De Groot riep hij op jongeren bij de transitie te betrekken. “Nu worden woningen gebouwd door oudere werknemers die gewend zijn om te werken met beton. Jongeren hebben daar geen zin in.” Belangrijk voordeel van hout is dat je veel onderdelen prefab kunt maken. “We moeten daarom toe naar modulair, demontabel bouwen. Zo kunnen we het tempo verhogen en ook de kosten naar beneden brengen.”

Van Doorninck noemde ook enkele andere voordelen, buiten het klimaataspect, van houtbouw. “Je hebt minder overlast op een bouwplaats, omdat veel dingen vooraf gemaakt kunnen worden. Hout is ook lichter dan beton, maar we moeten vooral laten zien hoe prettig een houten huis is. Bijvoorbeeld door ze open te stellen. Ook moeten we anders leren samenwerken. Dat is nog een zoektocht, maar juist zo belangrijk voor een circulaire samenleving.” Huikeshoven onderschreef haar woorden. “Laten we ervaringen delen.”

Prof. Arjan van Timmeren (AMS), deskundig op het gebied van houtbouw, corrigeerde de woorden van wethouder Kroese om de noodzaak van de nieuwe koers te benadrukken. “Niet 40% maar 50% van de aardse bronnen gebruiken we voor de gebouwde omgeving. De impact op het leefmilieu is gigantisch en is bijvoorbeeld vele malen groter dan die van de luchtvaart. Met bouwen met hout leggen we zelfs CO2 vast indien we het hergebruiken.” De beschikbaarheid, waar criticasters regelmatig twijfels over uiten, valt ook reuze mee. “We zijn in de loop der eeuwen weliswaar steeds minder hout gaan gebruiken, maar zien nu weer een opgaande lijn. Bij houtbouw hebben we het over Europees soft hout en hier is meer dan genoeg van. De kosten dalen door industrieel met hout te gaan bouwen. Houtbouw heeft niet alleen duurzaamheidsvoordelen, maar kan ook heel mooi zijn. 20% houtbouw waar de MRA als eerste stap op inzet betekent 189 kton CO2-besparing op jaarbasis. Houtbouw is dus echt een noodzakelijke stap voorwaarts om de duurzaamheidsambities voor elkaar te krijgen. Op naar de 50-100%!”

Bekijk de presentatie van het onderdeel houtbouw >>

Download presentatie Ronald Huiskeshoven >>

AMS enthousiast >>

[