Gezinnen met kinderen in de luiers kunnen hun luiers voortaan scheiden van het restafval. Hiertoe zijn in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) speciale luiercontainers geplaatst bij onder meer zestien kinderdagverblijven in regio Gooi- en Vechtstreek, een onderdeel van de MRA.

De gemeenten in de MRA werken hard om luierrecycling mogelijk te maken. Het krijgen van kennis over de inzameling is de eerste stap. De plaatsing van de luiercontainers betekent dan ook een belangrijke mijlpaal voor de circulaire luierverwerking in de MRA. De recycling van luiers is alleen mogelijk als deze ook apart ingezameld worden.

De luiercontainers zijn turquoise en herkenbaar aan het icoontje van een luier. Regio Gooi- en Vechtstreek heeft tot doelstelling om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te recyclen en jaarlijks nog maar 126 kilo restafval per huishouden op te halen. Het gescheiden inzamelen van luiers kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Aftrap project
In Hilversum doen acht kinderdagverblijven mee. Wethouder Jan Kastje heeft onlangs bij Kinderdagverblijf De Notenbalk de aftrap gegeven voor het project, samen met de driejarige Victor en zijn moeder Jacqueline Metselaar. Jan Kastje: “We willen toewerken naar meer scheiden van afval en dus minder restafval. Als je bedenkt dat een baby gemiddeld 22 kilo luierafval per maand ‘produceert’, dan begrijp je dat dit een grote afvalstroom is. Daarom passen deze luiercontainers uitstekend bij de ambitie die we hebben op het gebied van afvalscheiding.”

Ook op de scheidingsstations van de GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst) Gooi en Vechtstreek is het mogelijk om luiers in de speciale containers te doen. Zo ook op het mobiele scheidingsstation. Op deze plekken zijn tevens gratis zakken te verkrijgen om thuis de luiers in te verzamelen, vraag hiernaar bij de medewerkers van de GAD.

Overzicht kinderdagverblijven
De lijst met kinderdagverblijven die zich aansluiten bij het project blijft groeien. Bij de volgende kinderdagverblijven zijn de containers inmiddels geplaatst:

 1. KinderKade, Noordpolderweg 1b, 1398 PE Muiden
 2. Montris – De Puntmuts, Iepenlaan 67, 1406 TL Bussum
 3. Philippo, Brinklaan 117, 1404 GB Bussum
 4. Montris – De Wipneus, Crailoseweg 118, 1272 EX Huizen
 5. ’t Houtwurmpje, Holleblok 6, 1273 EG Huizen
 6. Banjer, Ekelshoek 21, 1261 TT Blaricum
 7. Montris – De Leemkuil, De Leemkuil 4, 1251 AR Laren
 8. Humanitas – Koala, Mendes Da Costalaan 28, 1251 NP Laren
 9. Calluna, Arena 301, 1213 NW Hilversum
 10. Bink Dribbel, Goudenregenlaan 3, 1214 NC Hilversum
 11. Bink Egelantier, Egelantierstraat 194a, 1214 EH Hilversum
 12. Kikker Rik, Banckertlaan132-B, 1215 RH Hilversum
 13. Bink Klein Draekesteijn, Koninginneweg 51, 1217 KV Hilversum
 14. Bink Notenbalk, Hoflaan18, 1217 EA Hilversum
 15. Paddington-Kinderhotels, Boslaan 7, 1217 CV Hilversum
 16. Kids voor Kinderen Hilversum, Albertus Perkstraat 73, 1217 NP Hilversum

Bron: gad.nl