Al in 2018 hebben alle MRA-overheden in een intentieovereenkomst afspraken vastgelegd over circulair opdracht geven en inkopen. Het eerste ijkpunt, 10% circulair inkopen in 2022, nadert.

Trekker van de MRA-afspraak Jan Hoek (wethouder Almere), toonde zich samen met zijn Haarlemse collega Robbert Berkhout, positief over het halen van de 10%-doelstelling. “Er zijn veel afspraken gemaakt waardoor het balletje kan gaan rollen. Het meten van de voortgang is nog best ingewikkeld. Als je bijvoorbeeld drie jaar niets inkoopt op het gebied van bedrijfskleding, dan scoor je nu nog nul procent. Daar gaan we met elkaar naar kijken. Maar ik denk dus dat we de doelstelling van 10% gaan halen en misschien zitten we er al boven.”

Erik Kijlstra van Cirwinn brak vervolgens een lans voor de aanleg van circulaire bruggen met cementloos beton. In Almere gebeurt dit al. “De komende jaren gaan we in Nederland duizenden bruggen vervangen. Hoe gaan we dit doen? In het kader van de Floriade hebben we daar een campus voor opgezet.” Een andere kans ziet hij in de funderingen van windmolens. “Tegenwoordig  bestaan die in Almere voor 50% uit circulaire materialen, vooral van stoeptegels.” Hij benadrukte dat de klant de richting bepaalt. “Dus er kan zeker meer als overheden hiervoor gaan.”

Vervolgens was het woord aan Joost Grooters (SKO). Zijn bedrijf heeft de gunning gekregen van de gemeente Hilversum voor het circulair inrichten van gemeentelijke panden. Dit gebeurt onder de naam Rapid Circulair Contracting. De ervaringen hiermee kunnen nuttig zijn voor de andere MRA-overheden, ook om hybride werken mogelijk te maken. “Duurzaam inkopen is voor ons een kans om voor de lange termijn afspraken te maken.” Wethouder Hoek klonk het als duurzame muziek in de oren. “Laat 2050 een belangrijk sleutelwoord zijn. Ik wil straks trots zijn op wat ik als bestuurder heb gedaan en achterlaat voor toekomstige generaties. En vergeet niet dat er handel in zit. Er zijn ondernemers die ons ver vooruit zijn en ieder jaar zwarte cijfers moeten schrijven, anders houdt het op. “Laten wij hen met ons inkoopbeleid ondersteunen.”

De MRA-bestuurders herbevestigden tijdens de top de afspraak om binnen de eigen provincies en gemeenten over te stappen op duurzaam inkopen. Naast het 10% doel in 2022 willen zij dat medio 2025 de helft van de eigen inkoop klimaatneutraal en circulair plaatsvindt.

Bekijk de presentatie van het onderdeel circulair inkopen >>