De MRA organiseerde op 27 november een marktdag over circulaire bedrijfskleding. Doel van de marktdag was om een uitwisseling te organiseren van leveranciers van bedrijfs- en werkkleding met afnemers. De marktdag stond daarmee open voor zowel overheden, aanbestedende diensten als bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam.

Doel van de dag was om betere en scherpere uitvragen aan de markt te kunnen doen. Gemeenten, aanbestedende diensten en bedrijven kregen de gelegenheid om marktpartijen te bevragen. Niet alleen op waar zij nu staan in de ontwikkeling naar meer circulaire werkkleding, maar ook welke aanbesteding of uitvraag tot technische verbeteringen en stimulering leidt. En op welke manier je door inkoop van bedrijfskleding het beste circulaire, en betaalbare, product kunt krijgen. De bijeenkomst was voor inkopers en duurzaamheidsadviseurs die betrokken zijn bij het inkopen van circulaire werk- en bedrijfskleding.

Voor MRA-overheden geldt daarbij dat zij de Green Deal Circulair Textiel hebben ondertekend en ambitieuze stappen willen maken. De MRA-organisatie ondersteunt hen hierbij. Op 19 september vond voor hen een eerste bijeenkomst plaats over het uitvragen van circulair textiel bij aanbestedingen.

De Green Deal Circulair Textiel richt zich op de innovatieve en vernieuwende manieren voor het sluiten van de keten. In dit kader heeft gemeente Zaanstad recent laten zien dat er veel mogelijk is in de markt. Daarnaast kunnen de aanbestedende diensten zelf ook al veel kunnen impact maken door kritisch te beoordelen of nieuw echt nodig is. Naast het sturen op de R-Ladder van circulariteit, zie bijvoorbeeld de Marktvisie BOA-Kleding, is het mogelijk om op technisch niveau te sturen op waar de kleding van gemaakt is. Tijdens de bijeenkomst werd vastgesteld dat de resultaten variëren, onder meer doordat deze vaak worden beïnvloed door veiligheidsnormen of de ambitie om lokaal in te kopen. Ook speelt de kwaliteit natuurlijk een grote rol. Het moet immers wel lekker zitten.

Meer weten of verder praten? Neem contact op met Milan Bijl of Marten Boels van de MRA via milan@hang10.company of martenboels@iprnormag.nl.