Acht deelnemers aan het traject Materialenpaspoort van de Metropoolregio Amsterdam hebben een Oorkonde Materialenpaspoort ontvangen, omdat zij al ver in het proces voor het verkrijgen van een materialenpaspoort zijn. Daarmee geven zij een impuls aan de circulaire bouweconomie. De oorkondes werden op 31 oktober uitgereikt op de bijeenkomst ‘Gebouwen als grondstoffendepots’ in Amsterdam.

Op de eerste regionale bijeenkomst ter gelegenheid van het MRA-traject Materialenpaspoort gingen partijen met elkaar in gesprek over gebouwen als grondstoffendepots. De bijeenkomst  stond in het teken van inspirerende lezingen over de vragen hoe gebouwen als materiaaldepots gezien kunnen worden, hoe een  materialenpaspoort er in de praktijk uitziet en hoe het Bouw Informatie Model (BIM) gebruikt wordt. Aan het einde van de middag vond de feestelijke uitreiking plaats van de Oorkonde Materialenpaspoort. 

‘Opslagplaats’ voor materialen
De MRA is voor dit traject een samenwerking aangegaan met Madaster; een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Door deelname aan het traject kunnen de deelnemende overheden de circulaire bouweconomie in de regio stimuleren. Gemeenten en provincies in de MRA krijgen een materialenpaspoort aangeboden voor een van hun gebouwen. Met het paspoort kunnen zij de materiële, circulaire en financiële waarde van een gebouw in kaart brengen. Een gebouw wordt op die manier een waardevolle en goed gedocumenteerde ‘opslagplaats’ voor materialen. Het maakt duurzaam (her)gebruik van materialen eenvoudiger met als doel afval binnen de gebouwde omgeving te elimineren.

Over Madaster
Madaster fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan van elk vastgoedobject een beveiligd webbased materialenpaspoort gegenereerd worden. Het materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van materialen, de losmaakbaarheid van producten en hun huidige locatie.  Hierdoor kan de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, element-, gebouw-, en portefeuilleniveau worden weergegeven.

De Madaster Foundation is een Nederlandse non-profit stichting met ANBI status met als doel afval te elimineren. De foundation bestaat uit vertegenwoordigers van meerdere sectoren van de economie. De Madaster Foundation bevordert, beheert en stimuleert de ontwikkeling van materialenpaspoorten via het Madaster-platform voor bestaande en nieuwe gebouwen wereldwijd.

Presentaties
Tijdens de bijeenkomst verzorgden Pablo van den Bosch, Ruud van der Meer en Anko Kuyt een presentatie. Deze zijn alle drie te downloaden

Ruud van der Meer, BIM Regisseur-projectleider BIM Ingenieursbureau gemeente Amsterdam: download

 

 

 

 

 

 

Anko Kuyt, projectleider Vastgoedbedrijf Almere: download

 

 

 

 

 

 

Pablo van den Bosch, board member Madaster Foundation: download