De MRA is in samenwerking met Madaster een pilot voor een materialenpaspoort gestart om de circulaire bouweconomie in de regio te stimuleren. Met het paspoort krijgen gemeenten en provincies in de metropoolregio inzicht in de materiële, circulaire en financiële waarde van een gebouw.

De MRA streeft naar de realisatie van een circulaire bouweconomie in de regio. Als overheden een materialenpaspoort invoeren en gebruiken, zetten zij daarmee een essentiële stap richting circulair bouwen en slopen van hun eigen vastgoed. Doel van het project, dat loopt tot eind 2019,  is onderzoeken wat de meerwaarde van materialenpaspoorten is in de gebouwde omgeving voor het hergebruik van materialen en eliminatie van afval binnen de gebouwde omgeving. 

In het kader van het project krijgen gemeenten en provincies in de MRA voor een van hun gebouwen een materialenpaspoort aangeboden. Daarmee krijgen ze inzicht in de materiële, circulaire en financiële waarde van dat gebouw. Hessel Kruisman, coördinator Duurzaamheid, Energietransitie en Economie, Bloemendaal is enthousiast. “Van de economie van verspilling moeten we groeien naar een economie van hergebruik en waarde. Daar ligt de toekomst. Dus we zijn heel blij dat we op deze manier bestaande gebouwen kunnen inventariseren. We gaan onze nieuwe brandweerkazerne circulair bouwen en het zou prachtig zijn als we bestaand materiaal kunnen hergebruiken!”

Online bibliotheek
Madaster fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan van elk vastgoedobject een beveiligd webbased materialenpaspoort gegenereerd worden.

Het materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van materialen, de losmaakbaarheid van producten en hun huidige locatie.  Hierdoor kan de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, element-, gebouw-, en portefeuilleniveau worden weergegeven. Dit maakt hergebruik bij verbouwingen of terugwinnen van materialen eenvoudiger. Een gebouw wordt zo een waardevolle en goed gedocumenteerde ‘opslagplaats’ voor materialen.

Ontzorgen
“Wij vinden het belangrijk om overheden te ontzorgen bij het kennismaken met een materialenpaspoort”, vertelt Jolein Baidenmann, Grondstoffenregisseur MRA. “Ze krijgen ondersteuning bij de keuze voor een interessant gebouw, het beschikbaar maken van data over het gekozen gebouw en het gebruik van Madaster. Bovendien krijgt elke overheid een compleet communicatiepakket aangeboden, om ook de organisatie te informeren over dit traject. Ik hoop dat gemeenten zo kunnen ervaren of het materialenpaspoort voor hen een zinvol instrument is.”

Versnellen transitie
Jeroen Broersma, Business Developer Madaster; “Willen we de ambitie naar een volledig circulaire economie in 2050 realiseren, dan is het van belang om nu stappen te zetten. Door bedrijven, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en overheden. Dankzij deze  pilot kunnen overheden de meerwaarde van een materialenpaspoort ervaren en de transitie naar een circulaire bouweconomie binnen de regio versnellen.”