Veel parkeerterreinen kunnen slimmer benut worden door overdekt parkeren te combineren met de opwek van energie met zonnepanelen. Om die reden hebben de gemeente Rotterdam en de provincie Noord-Holland samen met Sobolt de applicatie ‘Park the Sun’ gelanceerd. De applicatie maakt inzichtelijk welke terreinen geschikt zijn, hoeveel energie kan worden opgewekt en wat de investeringen en de terugverdientijd zijn, wordt de kans van zonnepanelen op parkeerterreinen steeds groter.

De Rotterdamse Duurzaamheidswethouder Arno Bonte wil binnen zijn gemeente de komende twee jaar tenminste 50 solarcarports helpen ontwikkelen. “We willen daarom zoveel mogelijk plekken benutten om schone energie op te wekken. Met Park the Sun helpen we eigenaren van parkeerterreinen, investeerders en lokale energie-coöperaties om een interessante businesscase te maken om zonne-energie op te wekken.”

Gedeputeerde Stigter van de provincie Noord-Holland onderschrijft zijn woorden. “Dubbel ruimtegebruik met solarcarports vormt een goede kans om op duurzame wijze in de elektriciteitsbehoefte te voorzien. Parkeerterreinen zijn extra aantrekkelijk omdat we steeds meer elektrisch aangedreven auto’s krijgen. Wanneer je direct laadpalen plaatst bij een solarcarport sla je twee vliegen in één klap en dat is vaak goed voor de financiële haalbaarheid. Met Park the Sun kunnen niet alleen wij als overheid zelf gemakkelijker het initiatief nemen, maar bijvoorbeeld ook een zorgcentrum, hotel of de lokale accountant.“

Quickscan
Op parkthesun.com kan iedereen een quickscan doen. Voor alle gemeenten in de provincie Noord-Holland en de gemeente Rotterdam, inclusief het havengebied, kun je het hele gebied verkennen om vervolgens een individuele parkeerlocatie te onderzoeken. Van iedere solarcarport is zichtbaar aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan, wat de investeringen en de opbrengsten zijn én is er een visualisatie van de resultaten.

Parkeerlocaties met zonpotentie
Inmiddels zijn de eerste solarcarports in Nederland operationeel. Zo staan er installaties in Bloemendaal en Rotterdam.

Webinar
Op 30 oktober 2020 om 10.00 uur organiseren de partijen een webinar over de werking van de tool. Aanmelden kan via dit formulier.