In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn meerdere kansrijke gebieden voor aardwarmte. Dat blijkt uit seismisch onderzoek, uitgevoerd door SCAN in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN). Aardwarmte is een betrouwbare warmtebron en een mogelijk duurzaam alternatief voor aardgas. 

Aardwarmte of geothermie is een bewezen techniek, die kan voorzien in de continue warmtevraag onafhankelijk van weersomstandigheden. De warmte komt van grote diepte van de bodem en wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. Uit het water wordt vervolgens de warmte gehaald om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen. Daarna stroomt het afgekoelde water via een pomp weer terug in dezelfde aardlaag, waar het water weer op natuurlijke wijze opwarmt.

Bevindingen seismisch onderzoek
Om erachter te komen of de ondergrond geschikt is om aardwarmte uit te halen, is eerst via seismisch onderzoek door EBN gekeken naar verschillende aardlagen. Seismisch onderzoek gebeurt door middel van geluidsgolven. De signalen geven een beeld van hoe de aardlagen van de bodem eruit zien. Uit het onderzoek blijkt dat er zeer goede kansen voor aardwarmte liggen bij Lelystad. Ook rond Heemskerk-Velsen-IJmuiden-Haarlem zijn de uitkomsten naar de geschiktheid van de ondergrond naar aardwarmte positief. Wel is over dit gebied onzekerheid doordat nog maar weinig data beschikbaar is. In Flevoland Zuid, waaronder Almere, is het onzeker of de ondergrond geschikt is. Hier speelt mee dat seismisch onderzoek van dit gebied onvoldoende gedetailleerde informatie geeft. Aanvullende data over de bodem kan de onzekerheid hierover flink verkleinen.

Rondom Amsterdam liggen de inschattingen over de geschiktheid van de bodem iets lager. Dit heeft ook te maken met de onzekerheden die bestaan over de bodem. Het zuidoosten van de provincie lijkt minder geschikt door de geringe dikte, doorlatendheid en temperatuur van het water in de ondergrond. Al zijn er mogelijk wel kansen voor aardwarmte rond Huizen, Blaricum en Hilversum als het gaat om een diepere aardlaag. Ook hier is nader onderzoek van belang. Verder blijkt dat grote delen van Noord-Holland Noord, met uitzondering van Texel, zeer goede kansen bieden voor aardwarmte.

Meer onderzoek is nodig, omdat onder meer in Noord-Holland Midden de geschiktheid van de bodem redelijk onzeker is. Mogelijke kansen voor aardwarmte liggen aan de noordkant van Purmerend en in de regio’s Alkmaar, Heerhugowaard en Castricum. Daarbij lijkt het erop dat in de regio’s Bergen en Castricum de ondergrondlagen mogelijk minder grote potentie hebben.

Onderzoekboring Amstelland
In het gebied Amstelland wordt afhankelijk van de vergunningenprocedure volgend najaar door SCAN een onderzoekboring gedaan. Deze onderzoekboring wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) met een financiering van he Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De onderzoekboring vergroot de kennis over een zo groot mogelijk gebied. Deze boring is onderdeel van meer onderzoekboringen naar aardwarmte in Nederland, die SCAN landelijk uitvoert. Onderzoekboringen zijn alleen bedoeld voor het verzamelen van gegevens over de diepe ondergrond.

Downsloads

Publieksrapportage SCAN-interpretatie

Technisch achtergrondrapport SCAN-interpretatie

Bron: provincie Noord-Holland