Van de vijftien grootste gemeenten in Nederland, heeft gemeente Almere de meeste woningen en gebouwen (60%) met energielabel B of hoger. Jonge gemeenten en gemeenten met veel nieuwbouw lopen voorop, terwijl gemeenten met een historische stadskern de grootste uitdaging hebben om de gebouwen te verduurzamen. Dit blijkt uit een analyse van ingenieursadviesbureau Sweco.

Van de vijftien grootste gemeenten in Nederland, heeft gemeente Almere de meeste woningen en gebouwen (60%) met energielabel B of hoger. Jonge gemeenten en gemeenten met veel nieuwbouw lopen voorop, terwijl gemeenten met een historische stadskern de grootste uitdaging hebben om de gebouwen te verduurzamen. Dit blijkt uit een analyse van ingenieursadviesbureau Sweco.

Woningen en utiliteitsgebouwen
Het is voor het eerst dat de energielabels van de volledige gebouwenvoorraad per gemeente volledig in kaart zijn gebracht en in een overzichtelijke analyse zijn weergegeven. Na Almere staan Amersfoort (38%) en Utrecht (34%) staan op de tweede en derde plaats. Uit de analyse blijkt ook dat gemeenten met een omvangrijke historische binnenstad zoals Nijmegen (21%) en Groningen (17%) de grootste uitdagingen hebben om de energielabels te verbeteren. Met uitzondering van Amsterdam, Haarlem en Den Haag laten alle gemeenten verder een duidelijke piek zien in woningen met label C. Dit betreffen woningen die zijn gebouwd in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw.

Toelichting per gemeente
Per gemeente hebben is een ‘quick scan’ gemaakt. Van de 15 grootste gemeentes zijn 10 gemeentes op dit moment al voorzien van een relatief grootschalig warmtenetwerk waarbij er bij de meeste volop ontwikkelingen zijn voor uitbreiding hiervan en verduurzaming van de bron. De gemeente Almere, Utrecht en Rotterdam beschikken over de grootste warmtenetwerken gebaseerd op het aantal aangesloten woningequivalenten. Rond de 50.000 woningequivalenten zijn hierop aangesloten. De gemeente Amsterdam en Breda/Tilburg hebben ongeveer rond de 35.000 woningequivalenten aangesloten op hun warmtenetten. Bij de gemeentes Den Haag en Arnhem zijn dit er ongeveer 15.000 en de gemeentes Nijmegen, Enschede en Eindhoven hebben momenteel minder dan 10.000 woningequivalenten aangesloten op hun warmtenet. De gemeente Amersfoort, Apeldoorn, Haarlem en Groningen beschikken op dit moment niet over grootschalige warmtenetten, maar hebben wel allemaal plannen om deze ook in de toekomst te realiseren om op die manier ook hun doelstellingen te halen. Al deze ontwikkelingen te samen leiden tot energielabelverbeteringen van alle gemeentes.

Naar het rapport >