Wat levert bouwen met hout en andere natuurlijke en hergroeibare materialen daadwerkelijk op voor het klimaat? Een nieuwe meetmethode maakt dit duidelijk. De methode is ontwikkeld door ASN Bank, en Climate Cleanup, samen met partners uit de bouwwereld

Op dit moment wordt nog onvoldoende inzichtelijk gemaakt in welke mate biobased bouwen bijdraagt aan klimaatdoelstellingen. Hoewel bouwen met hout een positief effect heeft op de reductie van CO2, wordt deze impact nog niet meegenomen in de wettelijk verplichte milieuprestatieberekening voor gebouwen, de MPG-berekening.

Construction Stored Carbon
De meetmethode Construction Stored Carbon kwam tot stand in samenwerking met meerdere bedrijven en organisaties uit de bouwsector, waaronder DGBC, Dura Vermeer, Memo Ontwikkeling, NIBE en TNO, en is opgesteld volgens de Oxford Offsetting Principles. Deze pleiten voor het strikt toepassen van wetenschappelijke richtlijnen voor het meten van ‘carbon removal’ projecten.

De nieuwe meetmethode is een startpunt voor bouwbedrijven, gemeenten, provincies en financiële instellingen die biobased bouwen verder willen aanjagen. ‘Met de bouw van 1 miljoen houten huizen in Nederland kan naar schatting een kwart van onze jaarlijkse uitstoot worden opgeslagen’, aldus ASN Bank en Climate Cleanup.

Duizend jaar vast
Sven Jense, initiatiefnemer van Climate Cleanup: “Biobased bouwwerken kunnen honderden jaren mee. Als je een huis modulair bouwt en de materialen kunt hergebruiken, dan kan de koolstof in potentie wel duizend jaar vastliggen. Dat maakt het een manier om ons uit de klimaat- en natuurcrises te redden en een mooiere wereld te bouwen. Want, bouwen met natuurlijke materialen leidt daarnaast ook tot meer natuur en biodiversiteit om deze gewassen te laten groeien.”

Maatschappelijk rendement
Jeroen Loots, Senior Adviseur Klimaat bij het Expertisecentrum Duurzaamheid van ASN Bank, licht toe: “Met de methodiek die wij hebben ontwikkeld bereken je hoeveel CO2 een biobased bouwproject af kan vangen en op kan slaan. Zo kunnen bouwbedrijven, architecten of financiële instellingen inzichtelijk maken wat het maatschappelijk rendement is van hun project of financiering. Wij nodigen hen uit om hun projecten door te rekenen en met ons en de rest van de wereld te delen, zodat we onze gezamenlijke positieve impact op het klimaat vast kunnen stellen.

Bron: duurzaam-ondernemen.nl