In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een belangrijke stap voor luierrecycling genomen met innovatief inzamelen van luiers. Met een speciaal pasjessysteem willen de MRA-partners de kwaliteit van luiers waarborgen. Dit vormt een belangrijke voorwaarde voor het circulair kunnen verwerken van luiers.

Raquel Smolders, woordvoerder Pampers, komt uitvoerig over dit initiatief aan het woord op het videokanaal van AD, onder meer over de special recyclingbakken die onlangs in Amsterdam zijn geplaatst. Achtergrondinformatie over het project staat op de website mraduurzaam.nl