Naar verwachting is het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dit jaar bijna 10% lager dan het gemiddelde over de periode 2018 t/m 2021. Dat blijkt uit een prognose van netbeheerder Liander per 31 augustus 2022.

Liander hanteert bij het verbruik van aardgas drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).

Momenteel is de verwachte afname van aardgasverbruik het grootste bij gasmiljonairs (bijvoorbeeld grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven) -20%. Bij grootverbruikers (bijvoorbeeld grotere winkels en instellingen) is de voorspelde reductie 12%. Kleinverbruikers (woningen en kleinere winkels) hebben naar verwachting 7% minder gasverbruik. Mogelijk worden naar verloop van tijd ook inzichten over het verbruik van elektriciteit in de MRA daaraan toegevoegd. Ook bij de productie van elektriciteit in Nederland wordt voor een deel aardgas verbruikt. In 2021 was dit volgens het CBS gemiddeld 46%.

Volgens CBS was de reductie van het aardgasverbruik in eerste helft van 2022 in Nederland 25% lager dan in dezelfde periode in 2021. Dit komt voor een deel voor het warme voorjaar in 2022. Ook speelt de grote reductie in de aardolie-industrie (deels vanwege het onderhoud aan raffinaderijen) een rol.

Gegevens over het aardgasverbruik van energie-intensieve industrie (zoals Tata Steel en de gasgestookte elektriciteitscentrale in Diemen) vallen buiten de cijfers van Liander, aangezien deze bedrijven een directe aardgasaansluiting op het Gasunie-netwerk hebben. Ook het aardgasverbruik van (delen van) enkele gemeentes in de MRA zit niet opgenomen in de gegevens van Liander, aangezien Stedin daar de regionale netbeheerder is van het aardgasnetwerk (Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort).

Bron: onderzoek.amsterdam.nl