Zaanstad heeft een intentieovereenkomst gesloten met het Britse bedrijf Worn Again. Dit bedrijf heeft een wereldwijd unieke methode ontwikkeld om afgedankt textiel te recyclen. Dit textiel wordt verwerkt tot cellulose en kunststof waar weer nieuwe garens van gemaakt worden.

De samenwerking tussen Zaanstad en Worn Again is een volgende stap naar een volledig circulaire textielketen. Dat die stap juist in de Zaanstreek wordt gezet is logisch: de ligging van Zaanstad in de Metropoolregio Amsterdam zorgt voor een grote stroom van afgedankt textiel en sluit aan op de oprichting eind vorig jaar van het Dutch Center for Circular textiles (DCCT): dit centrum verbindt bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam uit alle schakels van de textielketen met elkaar: van het inzamelen van gebruikt textiel tot en met de productie van nieuw textiel. 

Samenwerking met Worn Again
Het Engelse bedrijf Worn Again is koploper als het gaat om het recyclen van kleding tot grondstoffen voor de textielindustrie. Met de intentieovereenkomst werkt Worn Again aan de voorbereiding van de eerste vestiging van hun bedrijf in Zaanstad. Het plan is om deze relatief kleinschalige fabriek te zijner tijd op te schalen op dezelfde locatie en wereldwijd circa 40 van deze productiefaciliteiten te realiseren.

De intentieovereenkomst beschrijft de aanpak voor de komende tijd. Kern is dat Worn Again een plan maakt voor een kleinschalige fabriek en showroom op een locatie in Zaanstad.

Internationale effecten
We gaan in de Zaanstreek iets doen wat nog nooit eerder is gedaan”, zegt wethouder duurzaamheid en circulaire economie Sanna Munnikendam. “Worn Again heeft een wereldwijd unieke werkwijze. De bouw van een eerste, kleinschalige fabriek in Zaanstad kan internationale effecten hebben. Door anders met onze kleding en andere textiel om te gaan kunnen we heel veel milieuverontreiniging voorkomen en veel duurzamer met onze omgeving omgaan. Wij denken dat de samenwerking met Worn Again hierin een belangrijke rol kan spelen. Dit is bovendien een volgende stap in het volledig sluitend maken van de textielketen. Eerder gingen we hiervoor ook al een samenwerking aan met Wieland Textiles, Brightloops | Loop.a life en het Leger des Heils ReShare”.

Circulaire textielketen
Met de ondertekening van de intentieovereenkomst met Worn Again komt het Dutch Centre for Circulair Textiles een stap dichterbij. Worn Again heeft een unieke methode ontwikkeld voor het recyclen van afgedankt textiel, die een belangrijke schakel vormt in het sluiten van de textielketen. Eind 2018 is de eerste stap gezet met de Samenwerkingsovereenkomst ‘Verlengen Textielketen’. Als Worn Again naar Zaanstad komt wordt een belangrijke vervolgstap gezet in het verder reduceren van de CO2-uitstoot in de textielindustrie en het vergroten van de (sociale) werkgelegenheid in Zaanstad.