Vinger aan de pols van circulaire economie

 

Vanuit onder meer het ontwikkelplan Circulaire Economie, de intentieverklaring Circulair inkopen en Opdrachtgeverschapen via de werkgroepen wordt eraan gewerkt om de MRA meer circulair te maken. De resultaten van deze inspanningen willen we kunnen meten en uitdrukken in getallen; monitoren.

Kritieke prestatie-indicatoren noodzakelijk

Metabolic heeft in opdracht van de MRA en de gemeente Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar beschikbare data om de circulaire groei in uit te drukken. Dit heeft geleid tot een nulmeting, maar die is helaas niet volledig. Er ontbreken belangrijke gegevens die we nog niet kunnen verzamelen. Daarom komen er aanbevelingen over het verzamelen van de juiste data. Ook worden er zogenaamde kpi’s (kritieke prestatie-indicatoren) ontwikkeld. Met die kpi’s wordt in de toekomst periodieke monitoring mogelijk.

Aantal circulaire banen moet groeien

Een tweede monitoring betreft een toespitsing op het aantal circulaire banen in de MRA. Cirkel Economy heeft een meetmodel ontwikkeld dat de MRA de komende jaren gaat gebruiken om periodiek de groei van circulaire werkgelegenheid te meten. Op dit moment is die voor de MRA 11%.

De beide onderzoeken zijn op dit moment nog niet afgerond. Als er meer informatie beschikbaar is, zullen we dit op deze website plaatsen.

Meten van circulair inkopen

Omdat we ambitieuze doelstellingen hebben rondom circulair inkopen en opdrachtgeverschap, moeten we meten of we daadwerkelijk vooruitgang boeken. Daarom willen we ook een meetinstrument ontwikkelen om de niveaus van circulair inkopen met elkaar te kunnen vaststellen en vergelijken.

Op het gebied van meten en monitoren van de Circulaire Economie heeft de MRA het initiatief genomen om de diverse nationale initiatieven op dit gebied met elkaar in verbinding te brengen, om te voorkomen dat er diverse systemen naast elkaar gaan ontstaan.