Op 18 oktober 2019 vindt in Almere De Duurzaamheid Top van de Metropoolregio Amsterdam plaats. Invalshoek is de integrale doorwerking van duurzaamheid naar ruimte, bouwen, mobiliteit en economie. MRA-bestuurders maken tijdens de Top afspraken die de komende twee jaar tot concrete resultaten moeten leiden.

Duurzaamheid heeft een directe relatie met alle aandachtsgebieden van de MRA, of het nu gaat om bouwen en wonen, mobiliteit, onderwijs en arbeidsmarkt, landschap of werken. Ook de ruimtelijke implicaties van de aanleg van windmolens, warmtenetten en zonneparken raken andere beleidsterreinen. Een integrale aanpak en vertaling daarvan in concrete afspraken tussen MRA-overheden zijn nodig om tot een versnelling te komen en dit is de insteek van de MRA Duurzaamheid Top.

De voorbereiding van de Top is in volle gang. De volgende onderwerpen staan inmiddels op de rollijst en voor elk van deze onderwerpen wordt gewerkt aan concrete afspraken om daar invulling aan te geven:

  1. Gezamenlijk duurzaam inkopen;
  2. Gezamenlijke aanpak reststromen plastics, luiers en textiel;
  3. Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek;
  4. Pilots energieneutraal circulair en energieneutraal bouwen;
  5. Verduurzaming bedrijventerreinen en kantoorlocaties;
  6. House of Skills netwerk onderwijs- en arbeidsmarktkansen;
  7. Energie infrastructuur (ruimtelijke inpassing en smart grids).

Bedoeling is om tijdens de Top hierover concrete afspraken te maken, die vervolgens door de colleges worden bekrachtigd. De Top is primair bedoeld voor MRA-bestuurders uit alle beleidsvelden.

De organisatie is in handen van de programmatrekker Edwin Oskam (Energietransitie) en Lex Hendriksen (programma Circulaire Economie) van de MRA.

Verder lezen