De bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam hebben tijdens de Duurzaamheid Top 2021 concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land willen met deze afspraken een impuls geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis.

“Ik ben trots op waar we nu staan”, luidde de openingszin van gedeputeerde Cora Smelik tijdens de Duurzaamheid top 2021 op 15 oktober in het WTC Almere. “Tijdens onze eerste top, twee jaar geleden, werden we het vooral eens over intentieverklaringen. Inmiddels heeft er verdieping en verbreding plaatsgevonden, met name richting onderwijs en bedrijfsleven. Wel is het nog steeds een uitdaging om de kleinere MRA-gemeenten die worstelen met capaciteitsgebrek te laten aansluiten. We willen hen hierbij helpen. De regio speelt een grote rol binnen deze transities, daarvoor moeten alle gemeenten goed geëquipeerd zijn. Ik hoop dat we nu gaan doorpakken.”

Bekijk de opening van de Duurzaamheid Top 2021 >>

Duurzaam uit de crisis met een vraagteken >>

Lichten op groen voor houtbouw >>

Wind in de rug voor circulair textiel >>

Stientje van Veldhoven: “Het kan” >>

Maak werk van circulair inkopen >>

Plasticrecycling in de lift >>

Regio op weg naar fietsmetropool >>

Talenten koppelen aan banen van de toekomst >>