Klimaatbestendige nieuwbouw wordt het uitgangspunt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland. Samenwerkende overheden hebben afgesproken om klimaatbestendige nieuwbouw op te nemen in het beleid.

De ondertekening van de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in MRA en Noord-Holland’ betekent dat binnenkort klimaatbestendigheid – aanpassing aan hitte en wateroverlast – in plannen voor nieuwbouwwoningen in de MRA en Noord-Holland wordt meegenomen als criterium. Aan de overeenkomst is gewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen, en door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners.

Lees verder op de MRA-website >