Binnen de Metropoolregio Amsterdam de afhankelijkheid van Russisch gas verminderen. En wel met 15% in 2022 door middel van energiebesparingen. Daarvoor zet het Actienetwerk 15% GasTerug zich sinds april vorig jaar in. Met 12,3% reductie in november was het maar de vraag of de doelstelling in 2022 gehaald zou worden. Op de valreep blijkt nu dat de 15% voor de jaarwisseling toch is bereikt.

Pallas Agterberg van Alliander maakte het succes bekend tijdens een energieke netwerkbijeenkomst in de Koepel in Haarlem. Minister Rob Jetten deelt in een videoboodschap felicitaties uit en zegt blij te zijn dat het Actienetwerk niet stopt, maar door zal blijven gaan om nog meer te besparen. “Voorop staat een MRA-brede uitrol van Actienetwerk 15% GasTerug”, vertelt coördinator Marc van Gemert in een interview op deze site.

Resultaten
Momenteel is de verwachte afname van aardgasverbruik het grootste bij gasmiljonairs, waaronder grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven: -22,8%. Bij grootverbruikers (bijvoorbeeld grotere winkels en instellingen) is de voorspelde reductie 15,7%. Kleinverbruikers (woningen en kleinere winkels) hebben naar verwachting 13% minder gasverbruik. Een hele inhaalslag, aangezien ze bij de vorige cijfers nog op 10,4% zaten. Dit maak een totaal van -15% gasverbruik.

Voor de kleinverbruikaansluitingen zijn er ook inzichten in het gasverbruik per gemeente beschikbaar. Daar waar voorheen Wormerland het meeste bespaarde, zijn ze inmiddels ingehaald door Waterland, Landsmeer, Oostzaan en Purmerend. Almere heeft het minste bespaard bij kleinverbruikaansluitingen. Dit valt te verklaren doordat een heel groot gedeelte van Almere niet op het gas in aangesloten. Dit maakt een gasvermindering van 10,4% in geheel Almere een erg mooi resultaat.

Het was nog even spannend of de 15% gasreductie gehaald ging worden aangezien de cijfers in december 12,9% gasreductie lieten zien. In de grafiek is te zien dat het laatste stapje gezet is. Waarbij het goed is om te beseffen dat de cijfers van januari slaan op de resultaten die behaald zijn t/m eind december.

 

Netwerk gaat door
De vraag is nu: hoe verder? Tijdens de borrel na de bijeenkomst werd dan ook veel besproken of er nu een nieuwe doelstelling moet komen, of dat het netwerk zich moet focussen op het behouden van deze besparing. Dat het netwerk doorgaat staat in elk geval al vast, want 15% reductie is heel mooi, maar in het licht van de klimaatcrisis valt er nog veel meer te doen.

Bron: ikzetookdeknopom.nl