De coronacrisis zorgt voor veel economische onzekerheden. Veel ondernemers, ZZP’ers en werknemers maken zich grote zorgen over hun toekomst. Tegelijkertijd ontstaan kansen voor de ambitie van de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om een klimaatneutrale en circulaire regio te worden. De duurzaamheidssector kan een belangrijke banenmotor worden wanneer bijvoorbeeld kan worden gezorgd voor de versnelling of intensivering van investeringen.

Maandag 15 juni vond hierover in MRA-verband een bijeenkomst plaats van bestuurders van overheden in de metropoolregio en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere organisaties. Zij spraken met elkaar over de weg naar duurzaam herstel uit de coronacrisis.

MRA en duurzaam herstel
Het werken aan duurzaam herstel zou vorm kunnen krijgen in een MRA Green Deal, waarin afspraken worden gemaakt en acties worden vastgelegd. Een dergelijke set van afspraken zou in het najaar kunnen worden bezegeld en daarmee kan ook de samenwerking worden gezocht met het Rijk en de Europese Unie. Op 15 juni zijn de mogelijkheden hiervoor verkend. Bestuurders vanuit diverse portefeuilles zijn op deze dag bijeengekomen in de virtuele bijeenkomst “MRA en duurzaam herstel’. Het was een mooie aftrap voor het traject naar een MRA Green Deal als antwoord op de coronacrisis en bijdrage aan economisch herstel. De bijeenkomst werd ingeleid door Cora Smelik en Victor Everhardt en gemodereerd door Hans Luiten. Verder waren er bijdragen van Henri de Groot (Kroonlid SER), Doekle Terpstra (Voorzitter Techniek Nederland) en Yoeri van Alteren (DuurzaamBedrijfsleven). Ook heeft Nina Tellegen, algemeen directeur van de Amsterdam Economic Board een aantal mogelijke toekomstbeelden en ingrediënten voor een Green Deal geschetst. Deze uitkomsten vormen de bouwstenen waarop de komende maanden kan worden voortgebouwd. Hiermee is in het eerste deel het waarom van een gezamenlijke aanpak en de huidige context neergezet.

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit break-out sessies waar er ruimte was voor de deelnemers om de ingrediënten te verkennen, input te leveren en in discussie te gaan. Tot slot is er via een kort interview met Marieke van Doorninck vooruitgeblikt op het proces voor de komende maanden.

Impressie webinar 15 juni >>

Impressie breakout sessies >>

Bijdrage Youri van Alteren >>

Discussiestuk Amsterdam Economic Board >>

Presentatie Nina Tellegen >> 

Best practices ingebracht door MRA-overheden >>

Transitie naar duurzame economie lokaal gedreven – bijdrage MRA-trainees >> 

Pitch Toegevoegde waarde bedrijventerreinen voor energietransitie >>