Het Nationaal Groeifonds heeft BioBased Circular voorwaardelijk 338 miljoen euro toegekend. Nu 102 miljoen en 236 miljoen in fase 2. Daarmee zet Nederland een belangrijke stap op weg naar de inzet van klimaatneutrale en circulaire materialen. In de komende acht jaar worden binnen dit programma nieuwe productieketens ontwikkeld voor onder andere verpakkingen, bouwmaterialen, textiel en coatings. 

Om tot een klimaatneutrale chemische maakindustrie te komen, moeten nog een aantal stappen worden gezet. In BioBased Circular wordt onderzoek gedaan om dit mogelijk te maken. De ambitie is om in Nederland een nieuwe bedrijfstak voor biogebaseerde kunststof materialen en producten te realiseren. In het samenwerkingsverband van BioBased Circular zitten bedrijven als AvantiumCosunCorbion en Relement.

Circulaire waardeketens
Het Groeifondsvoorstel creëert en demonstreert gesloten circulaire waardeketens voor kunststofproducten op basis van koolhydraatrijke biogrondstoffen. Op deze manier wil BioBased Circular mogelijk maken dat Nederland een koploper wordt op het gebied van op koolhydraten gebaseerde bouwstenen en kunststofproducten. Dit kan door volledige waardecirkels op te zetten en op te schalen. Zo probeert het Groeifondsvoorstel een klimaatneutrale, circulaire economie mogelijk te maken.

Uniek in de wereld
Volgens de commissie is de voorgestelde ketenaanpak – agro en chemie samen – uniek in de wereld, evenals het circulaire uitgangspunt en het sterke organiserende vermogen van de betrokken partijen. Nederland doet bovendien met het genoemde bedrijfsleven mee in de internationale kopgroep en staat bekend als de kraamkamer van agro-innovatie. Een grote uitdaging ligt immers in het organiseren van nieuwe productieketens van een industriële omvang. Dit vraagt om een nieuwe manier van (samen) werken door de agrifoodsector, bosbouwsector en recyclingbedrijven met de chemische industrie.

Investeren in talent Het Nationaal Groeifonds heeft het voorstel ‘Investeren in het talent van de toekomst’ 352 miljoen euro toegekend. Het doel van dit voorstel is om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hun talent voor technologie te laten ontdekken. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat hebben het voorstel ingediend met als penvoerder Platform Talent voor Technologie. Voor het Nationaal Groeifonds is in totaal 4 miljard euro voor 18 projecten vrijgemaakt in ronde 3.

Bron: vnci.nl