Energiebedrijf Vattenfall krijgt een natuurvergunning om in Diemen 2 aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale deels te laten vervangen door een biomassacentrale. De uitstoot van de toekomstige biomassacentrale in Diemen is lager dan van het complex dat er nu staat. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten.

Op de beoogde locatie van de biomassacentrale van Vattenfall staan nu twee aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale. Daarvoor is in 2010 en 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven. Juni 2019 hebben alle betrokken partijen bovendien een convenant gesloten waarin verdergaande afspraken zijn gemaakt over de uitstoot van de nieuwe biomassacentrale, het tijdelijke gebruik van biomassa en de te hanteren duurzaamheidscriteria. Alle partijen – ook de provincie – hebben met dit convenant ingestemd.

 Stikstofneerslag
Als een aanvrager aan alle eisen voor de wet Natuurbescherming voldoet, dan kan hij een natuurvergunning krijgen. Er mag bijvoorbeeld niet extra stikstof neerslaan op natuur. Uit berekeningen blijkt dat geen extra stikstof neerslaat op de natuur, niet tijdens de bouw van de biomassacentrale en niet daarna wanneer hij in gebruik is. Dat komt omdat de biomassacentrale met veel minder vermogen en minder uren gaat draaien.

Herstel maximale uitstoot natuurvergunning
Daarnaast vermindert de gehele toegestane stikstofneerslag, omdat in de natuurvergunning van 2015 een te hoge maximale uitstoot was opgenomen. Hoewel Vattenfall nooit tot de maximale uitstoot is gekomen, is deze omissie aangepast, zodat ook de biomassacentrale niet meer stikstof zal gaan uitstoten.

Bron: Weekbericht provincie Noord-Holland, 08-04-2020