Het wereldwijde gebruik van natuurlijke hulpbronnen groeit met een alarmerende snelheid. In het boek ’How Network Governance Powers the Circular Economy’ laat Jacqueline Cramer zien hoe Netwerksturing de circulaire economie kan versnellen. Voorzitter van de Amsterdam Economic Board, Femke Halsema, ontving het eerste exemplaar uit handen van de auteur.

Cramer deelt in dit boek haar enorme ervaring met het implementeren van tal van circulaire initiatieven in Nederland. Als beoefenaar en wetenschapper heeft ze tien bouwstenen geïdentificeerd voor het opzetten en verder brengen van circulaire initiatieven, gebaseerd op netwerksturing. Deze richtlijnen kunnen iedereen ondersteunen die een circulair initiatief wil starten of versnellen.

Het boek schetst in deel I de geschiedenis en de huidige status van het Nederlandse circulaire economiebeleid op nationaal en lokaal niveau. Deel II richt zich op verschillende voorbeelden van netwerksturing en toont partners die gezamenlijk de circulaire economie in de praktijk brengen. Deel III beschrijft de tien leidende principes voor het bouwen van een circulaire economie. Het is een illustratie hoe deze bouwstenen in de praktijk werken, geeft inzicht in geleerde lessen en biedt concrete stappen voor degenen die de implementatie van een circulair initiatief willen starten of versnellen. In het laatste hoofdstuk pleit Cramer voor meer synergie tussen publiek en netwerkbestuur van bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de transitie naar een circulaire economie zo goed mogelijk te versnellen.

In de decembereditie van Tijdschrift Milieu is naar aanleiding van deze publicatie een artikel van de hand van Jacqueline Cramer verschenen, klik hier.

Download ‘How Network Governance Powers the Circular Economy – Ten Guiding Principles for a Circular Economy’>>

Geef je de voorkeur aan een papieren versie – de oplage is beperkt in verband met duurzaamheid – stuur ons dan een mail via info@amecboard.com.

Jacqueline Cramer is lid van de Amsterdam Economic Board, waar ze actief betrokken is bij initiatieven op het gebied van circulaire economie. Daarnaast is ze emeritus hoogleraar duurzame innovatie aan de Universiteit Utrecht. Van 2007 tot 2010 was zij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ze bekleedt tal van leidinggevende functies, waaronder voorzitter van de Raad van Toezicht van Holland Circular Hotspot en voorzitter van het Betonakkoord.