In Flevoland is een nieuwe circulaire keten gevormd. Het initiatief omvat het verbeteren van bodem door het benutten van eden restproduct van de paddenstoelenteelt.Op dinsdag 9 juni hebben de bedrijven Mycophilia, Zonnespelt, Harry’s Farm en gedeputeerde Appelman namens de provincie Flevoland hun handtekeningen gezet onder een samenwerkingsverband.

Het initiatief is een voorbeeld van de nieuwe manier van denken en doen in de circulaire economie. Mycophilia kweekt paddenstoelen op een voedingsbodem die bestaat uit zaagsel, kaf van granen en andere reststoffen. Op dit moment is gemiddeld 8 ton van deze bodem per week nodig. Na de oogst van de paddenstoelen blijft er een restproduct over (het zogenaamde Mycostraat). Dit heeft nog geen bestemming, het wordt nu als afval afgevoerd. Zonnespelt en Harry’s Farm gaan onderzoeken of het Mycostraat gebruikt kan worden als bodemverbeteraar. Als het experiment slaagt, levert het voor Mycophilia extra inkomsten op en wordt de grond van Zonnespelt en Harry’s Farm verrijkt met voedingsrijke ‘compost’. Kortom, een win-win situatie, waarbij de Flevolandse bodem ook gezonder van wordt!

Gedeputeerde Appelman is enthousiast over het initiatief:  ‘Dit is een kansrijk voorbeeld van bij elkaar brengen van regionale groene grondstofstromen. Deze reststromen kunnen de bodem op een natuurvriendelijke manier verrijken, verbeteren en ziektes bestrijden. Voor Flevoland als agrarische provincie is het van belang om de kwaliteit van ons bodem te koesteren en toekomstbestendig te maken.’