De nieuwe subsidie ‘Circulaire ketenprojecten’ ondersteunt samenwerking tussen mkb’ers bij het ontwerpen van een circulair product of dienst. Vanaf 9 april tot en met 1 oktober 2020 kan men een aanvraag doen.

De regeling richt zich op samenwerkingsverbanden van minimaal drie en maximaal zes mkb-ondernemers die samen met een procesbegeleider aan de slag gaan om hun circulaire idee klaar te maken voor toepassing. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer. Voor 2020 is het subsidiebudget € 860.000. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt met adviezen voor individuele mkb-ondernemers en de ontwikkeling van sectorbrede doorbraakprojecten. Het Versnellingshuis is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland.

Meer weten?

Publicatie Staatscourant 10 maart 2020

Subsidie Circulaire ketenprojecten