De Metropoolregio Amsterdam breekt al enige jaren een lans voor circulair inkopen. Dit heeft geresulteerd in een fors programma, dat landelijk opzien baart. Sinds 1 januari is Milan Bijl de nieuwe aanjager. Hij ziet tal van kansen om de komende jaren meer meters te maken. “Juist overheidsorganisaties kunnen een impuls geven aan de ontwikkeling van de circulaire markt. Zij kunnen echt het verschil maken.”

Milan Bijl: “De ontwikkeling naar een circulaire economie wil ik vooral als verbinder stimuleren”

Vanuit zijn regisseursrol is Milan Bijl verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap. “Dit betekent het starten van verschillende initiatieven op het gebied van circulair inkopen. Op basis van de inkoopplanning van de deelnemende organisatie komen er bijvoorbeeld bijeenkomsten en sector specifieke kennissessies. Zo helpen we de deelnemers concreet een stap verder met de implementatie van de Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap. Daarnaast zetten we de expertpoule van de MRA in voor de borging in de organisaties. Overkoepelend ligt de nadruk op het creëren van enthousiasme en ambitie voor circulaire inkopen bij de 35 MRA-overheden. Dit laatste gebeurt vooral via opdrachtgevers en inkopers, oftewel de deelnemers aan de werkgroep circulair inkopen.”

Rijke ervaring
Milan is al een aantal jaar bezig op het vlak van circulair inkopen “Ik vind het een hartstikke interessant onderwerp. Ik ben begonnen bij de Rijksoverheid, gaandeweg ben ik me steeds meer inhoudelijk in het onderwerp gaan verdiepen. Om me hier vol op te kunnen richten, ben ik voor mezelf begonnen. Inmiddels heb ik voor veel verschillende gemeenten advies mogen geven over circulair inkopen in onder meer aanbestedingen en beleid.”

Doelstellingen MRA Inkoop
Het inkoopvolume van de gezamenlijke MRA overheden bedraagt rond de 4 miljard euro per jaar. De 35 partners ondertekenden in 2018 de intentieverklaring Circulair Inkopen en aanbesteden. Hierin staan de volgende doelstellingen:

  • 2022: 10% gerealiseerd.
  • 2025: 50% gerealiseerd
  • Rond 2030: volledig circulair inkopen.

Grote én kleine gemeenten
De uitdaging waar hij vanuit zijn nieuwe rol voor staat is flink. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn en de MRA heeft zich als voorhoedespeler gepositioneerd. “Dit betekent zowel het sluiten van kringlopen aan de voorkant bij de producent als aan de achterkant bij de consument. Tegelijkertijd zijn er hierbij allerlei kansen om ook sociale impact te kunnen maken.” Voor de Metropoolregio Amsterdam ziet de regisseur tal van mogelijkheden om snel meters te maken. “De ontwikkeling naar een circulaire economie wil ik vooral als verbinder stimuleren. De MRA bestaat uit grote en kleine gemeenten. Sommige staan op het begin en andere zijn al een stuk verder. Ik zal mij er sterk voor maken dat ze allemaal mee kunnen doen, vooral door ervoor te zorgen dat er voor iedereen iets te halen valt.”