Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel hebben een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 (CCUS: Carbon Capture Utilisation and Storage) in het Noordzeekanaalgebied positief afgerond. In het gebied zijn hiertoe voldoende mogelijkheden.

Vanuit de wens om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland hebben Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel een CCUS-haalbaarheidsstudie geïnitieerd. Daaraan hebben zij de naam Athos gegeven, dat staat voor Amsterdam-IJmuiden CO2 Transport Hub & Offshore Storage. Het project Athos maakt deel uit van het geheel aan klimaatprojecten in het Noordzeekanaalgebied.

CCUS-netwerk haalbaar
De haalbaarheidsstudie laat zien dat zo’n CCUS-netwerk technisch realiseerbaar is. Zo is naar voren gekomen dat bedrijven in het Noordzeekanaalgebied het potentieel hebben om in 2030, via CCUS, tot 7,5 MT CO2 per jaar aan uitstoot te reduceren.

Voor opslag van de afgevangen CO2 zijn ruim voldoende lege gasvelden onder de Noordzee aanwezig. Ook heeft de studie uitgewezen dat er geen technische belemmeringen zijn voor het project en geen nieuwe technologieën ontwikkeld hoeven te worden. De CCUS-technologie wordt al wereldwijd toegepast.

Voor hergebruik van CO2 zijn er verschillende initiatieven en plannen in het Noordzeekanaalgebied. Het meest concreet is hergebruik van CO2 in de glastuinbouw, ook zijn er mogelijkheden tot mineralisatie en hergebruik in de vorm van synthetische brandstoffen.

Vervolgstudies
Om te komen tot een concreter projectvoorstel is verder onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de effecten van beleidskeuzes van de Nederlandse overheid op het gebied van CCUS, de route van het CCUS-netwerk, technische specificaties van het systeem, opslaglocaties etc. In de komende maanden zullen Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel hier gezamenlijk aan werken.

Ontwikkelstrategie
Bedrijven en overheden die actief zijn in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) hebben de ambitie om in 2050 een bijna volledig CO₂-neutrale en circulaire economie te hebben. Het huidige economische belang van het Noorzeekanaalgebied is groot. Het NZKG is met circa 5% van het grondgebied van de Metropoolregio Amsterdam verantwoordelijk voor 11% van de banen. In het rapport Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG geven zij aan welke stappen nodig zijn om klimaatneutraal te worden én economisch vitaal te blijven.

Bron: Tata Steel