De Metropoolregio Amsterdam organiseert op 18 oktober in Almere voor MRA-wethouders uit alle beleidsvelden en een beperkt aantal vertegenwoordigers van andere relevante organisaties een Duurzaamheid Top. In de aanloop naar de Top wordt gewerkt aan een aantal concrete afspraken op MRA-niveau. 

Tijdens de Duurzaamheid Top maken MRA-bestuurders afspraken die de komende twee jaar tot concrete resultaten moeten leiden. Hiertoe worden kansen verkend voor het maken van samenwerkingsafspraken op het gebied van duurzame mobiliteit, het duurzaam bouwen van woningen, de inzameling en verwerking van grondstoffen en circulaire inkoop, het verduurzamen van bedrijventerreinen en kantoorlocaties, de integrale aanpak van de energie-infrastructuur en de onderwijs- en arbeidsmarktuitdagingen die zijn gekoppeld aan verduurzaming. In de periode tot de Top moet blijken voor welke thema’s concrete afspraken mogelijk zijn om aan alle colleges voor te leggen.

De afspraken worden uitgewerkt in een onderhandelaarsdocument (preambule). Het document wordt nu voorbereid onder regie van de wethouders duurzaamheid van Amsterdam, Zaanstad en Almere en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, die namens het MRA portefeuillehouders overleg Duurzaamheid deze Top trekken.

Een eerste versie van de tien afspraken voor de Top is op 16 juli aan de MRA-partijen gezonden. Eind augustus heeft met trekkende bestuurders overleg plaats over de voortgang en worden ook de reacties besproken.. Begin september worden de uiteindelijke stukken voor de Duurzaamheid Top aan de MRA-partijen toegezonden.

Duurzaamheid Top in het kort >>