Op 15 juni vindt van 11.00 – 13.00 uur online een MRA-bijeenkomst plaats over de vraag hoe de duurzaamheidsambities van de metropoolregio een kader bieden voor het revitaliseren van de economie. De impact op werk en werkgelegenheid zal daarbij een belangrijke rol spelen.

De bijeenkomst is bedoeld om een gesprek op gang te brengen tussen bestuurders uit de MRA en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen over wat de coronacrisis kan gaan betekenen voor de duurzaamheidsambities van de MRA. De bijeenkomst moet stakeholders in de MRA inzicht geven in handelingsperspectieven die passen in de nieuw ontstane situatie.

Het werk van House of Skills en de Human Capital Agenda Klimaatopgave biedt perspectief om te komen tot een anticyclische investeringsagenda. Hetzelfde geldt voor de gesprekken die met de landelijke taakgroep Arbeidsmarkt & Scholing en met brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland en Techniek Nederland worden gevoerd. Het verkennen en bespreken van deze issues kan helpen om de ingrediënten te verzamelen waarover in een later stadium (zodra de gezondheidsrisico’s van het virus min of meer onder controle zijn) in regionaal verband nadere afspraken kunnen worden gemaakt.

De te maken afspraken kunnen bijvoorbeeld de vorm krijgen van:

  • een crisisaanpak (primair gericht op de korte termijn);
  • een Green Deal (specifieke afspraken tussen overheid en andere partijen om op lange termijn de klimaatdoelen te bereiken door nu actie te ondernemen);
  • een New Deal (waarbij de overheid via inves;teringen en andersoortige sturing vorm geeft aan een herontwerp van de economie);
  • combinaties daarvan (zoals een new green deal die vanuit de MRA wordt voorbereid en met lobby agenda wordt aangeboden aan het rijk en Brussel).

Tijdens de bijeenkomst zullen de uitkomsten van het scenariotraject worden gepresenteerd, is er ruimte voor discussie tussen diverse stakeholders en zal er worden toegewerkt naar een raamwerk voor een aanpak.

Op de speciale website over deze bijeenkomst vindt u alle informatie over het programma.