Met het online platform geoFluxus krijgen bedrijven hulp bij het efficiënter, duurzamer en goedkoper verwerken van hun afval. Dit gebeurt door bedrijven in de nabije omgeving. Een belangrijke stap om de circulaire economie in de regio te stimuleren. Het platform wordt financieel ondersteund door gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam.

Een onderzoek van TUDelft toont namelijk aan 60% van al het afval in de Metropoolregio Amsterdam duurzamer kan worden verwerkt. En dat percentage wil geoFluxus flink omlaag krijgen.

 Persoonlijk afvalprofiel
Na aanmelding krijgen bedrijven toegang tot een persoonlijk afvalprofiel. Hierin staat duidelijk aangegeven hoe je als bedrijf bestaande afvalstromen efficiënter en duurzamer kan laten verwerken door bedrijven in de nabije omgeving. GeoFluxus is in principe de Independer voor de afvalmarkt. Als bedrijf hoef je zelf amper iets te doen. Je meldt je aan en geoFluxus geeft op basis van hun data een advies op maat. Je ziet in één oogopslag hoe je je afval duurzamer kan laten verwerken bij een bedrijf in de buurt.

Meerwaarde
Het lokaal houden van afvalstromen creëert een sterkere en duurzame regionale economie en een betekent een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid. “GeoFluxus maakt inzichtelijk welke afvalstromen wel en welke niet lokaal verwerkt kunnen worden”, vertelt James Hallworth, Commercieel Manager Circulair & Renewable Industry bij Port of Amsterdam. “Dit is voor ons hele waardevolle informatie, omdat we de missende afvalverwerkers dan actief kunnen benaderen om te zien of zij zich in de haven willen vestigen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de afvalstromen in de toekomst meer lokaal verwerken. Hiermee leveren we als haven een grote bijdrage aan de circulaire economie, één van onze strategische pijlers.”

Een jaar lang gratis toegang
Port of Amsterdam, Provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam zijn enthousiast over de mogelijkheden van geoFluxus. Daarom hebben ze een financiële bijdrage geleverd om het platform mogelijk te maken. Bovendien heeft de gemeente Amsterdam geoFluxus een SESA-subsidie toegekend. Hierdoor kunnen bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam vanaf nu een jaar lang gratis gebruikmaken van het online platform.

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie.

Bron: portofamsterdam.com