De gemeente Oostzaan is winnaar van de eervolle EZK Energy Award Gemeenten 2019. Jaarlijks wordt de Award gemeenten die zich positief van anderen onderscheiden op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de prijs beschikbaar.

Oostzaan draagt opvallend positief bij aan verduurzaming, aldus de jury. De gemeente doet dit door succesvol bedrijven te stimuleren om energie te besparen én hierover actief te rapporteren” licht juryvoorzitter Meindert Smallenbroek van het ministerie van EZK toe. In de Noord-Hollandse gemeente voldoet dan ook landelijk het hoogste percentage bedrijven aan de informatieplicht energiebesparing.

Hoe dat gelukt is? Wethouder Rosemarijn Dral vertelt: “Vooral door de enorme betrokkenheid van bedrijven. Het helpt daarbij dat we hen in een vroeg stadium hebben meegenomen. Je moet het toch samen doen.” Alle bedrijven in de gemeente kregen daarom al een brief voordat de informatieplicht energiebesparing in werking trad. In november kregen bedrijven die ten onrechte niet hadden gerapporteerd een reminder. Ook zijn de informatie- en energiebesparingsplicht bij alle milieucontroles een vast onderdeel sinds 1 juli 2019. En.. niet te vergeten heeft Oostzaan al haar communicatiekanalen ingezet om te wijzen op de informatieplicht energiebesparing.

Lees verder op rvo.nl >