Maar liefst 96% van de woningen en utiliteitsgebouwen in de provincie Noord-Holland kan worden aangesloten op de grootste warmtebron die waterrijk Noord-Holland heeft: warmte uit oppervlaktewater. De resterende gebouwen kunnen worden aangesloten op warmte uit afvalwater, restwarmte of geothermie.

Dit blijkt uit onderzoek naar de aanwezige warmtebronnen in Noord-Holland en de mogelijkheden om in de toekomst gebouwen te verwarmen in alle 449 Noord-Hollandse wijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Syntraal in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Oppervlaktewater wordt in de zomer opgewarmd door de zon en kan worden gebruikt voor het verwarmen van huizen. Het is daardoor een oneindige warmtebron. Om wijken te verwarmen met behulp van oppervlaktewater (TEO) is een warmtekoudeopslag (WKO), warmtewisselaar en warmtepomp nodig. Bij thermische energie uit afvalwater (TEA) wordt gebruik gemaakt van de warmte van rioolwater, warmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuivering (RWZI’s) en warmte die vrijkomt bij rioolgemalen. Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak.

Warmtedataregister
De provincie heeft alle warmtebronnen in Noord-Holland in kaart gebracht. Deze zijn terug te vinden in het online warmtedataregister. Syntraal verzamelde de nieuwe data in opdracht van provincie Noord-Holland.

Lees meer in dit rapport.