De MRA juicht het streven van staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) om de textielketen circulair te maken toe. Het beleidsprogramma, eerder dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd, bevat echter te veel open eindjes. In een brief roept het samenwerkingsverband van Veldhoven op de doelstellingen preciezer uit te werken.

De ambities van het Rijk om de textielketen te recyclen schieten in de ogen van de Metropoolregio Amsterdam te kort. Recycling van textiel is nu grotendeels downcycling, laat de MRA de staatssecretaris in een brief weten. ‘Doelen die niet precies genoeg geformuleerd zijn, maken monitoren op een circulaire keten lastig’. Er zal substantieel meer textiel moeten worden ingezameld. In de brief laat de MRA weten graag met de staatssecretaris mee te denken. De beif bevat hiertoe ook al een aantal concrete suggesties.

Bestuurlijke reactie Beleidsbrief Circulair Textiel >>