Uitvloeisel van de coronacrisis is superdrukte op de op de milieustraten. Met name het verwerken van oud textiel en plastic staat onder hoge druk, temeer daar er ook veel meer huishoudelijk afval is dan voorheen. MRA-partijen bezinnen zich op oplossingen.

De gemeenten en provincies zijn actief bezig met de gevolgen van de coronamaatregelen op de afvalinzameling en verwerking, maar de toename van afval zet het realiseren van de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof onder druk. Oplossingen zijn er genoeg en daar is de regio ook mee bezig.  Tijdens een online bijeenkomst op 7 mei hebben MRA-partijen zich samen met inzamelbedrijven gebogen over de gevolgen van het corona-virus op de afvalinzameling en – verwerking.

Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt: MRA – Uitkomsten Effecten Corona 12-5-2020.