Gemeenten binnen de MRA hebben een belangrijke rol bij het vormgeven van de energietransitie op wijkniveau. Een handzaam overzicht van alle bestaande vormen van ondersteuning vormt hierbij een steun in de rug.

Veel ambtenaren van MRA-gemeenten geven aan dat hun gemeente onvoldoende is geëquipeerd  om zelfstandig opgaven op het gebied van de energietransitie te realiseren. Soms vanwege gebrek aan specifieke kennis en expertise, soms vanwege gebrek aan capaciteit. Onbekendheid met de ondersteuning speelt eveneens een rol, ook omdat die in allerlei vormen en door allerlei partijen wordt aangeboden,

Inventarisatie
De MRA wil graag een bijdrage leveren aan een zo efficiënt mogelijke ondersteuningsstructuur voor gemeenten. Niet door zelf ondersteuning te geven, wel door te borgen dat het aanbod vindbaar is en zo goed mogelijk aansluit op de vragen van gemeenten. De MRA heeft daarom laten inventariseren of de huidige ondersteuningsstructuur binnen de MRA op orde is. Plus wat er nodig is  om die verder te optimaliseren.

Ondersteuningsoverzicht
Dit heeft geresulteerd in een overzicht van alle bestaande vormen van ondersteuning in de vorm van onder meer handreikingen, leerkringen en helpdesks. Daarbij gaat het om een breed scala aan onderwerpen, variërend van planvorming en burgerparticipatie tot techniek, samenwerking en financiering.

Ondersteuningsoverzicht energietransitie >>

Tips
Heb jij nog een ondersteuningstip voor je collega-gemeenten, die nog niet in dit overzicht staat? Of heb je een ondersteuningsbehoefte die in deze rapportage nog niet wordt genoemd, meld het dan bij ondersteuningmra@kwinkgroep.nl