Op 24 november vond de bestuurlijke bijeenkomst Duurzaamheid in de MRA plaats. Er bleek volop betrokkenheid, bijvoorbeeld om richting de nieuwe MRA-agenda duurzaamheid volop aandacht te geven. Alleen ontbreekt het veel gemeenten aan capaciteit om vaart te zetten achter de voornemens.  In een brief geven bestuurlijke trekkers Floor Gordon en Robbert Berkhout een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden.

Houtbouw, toekomstbestendig bouwen, circulair textiel, circulair inkopen en stimuleren fietsgebruik stonden met name centraal tijdens de bestuurlijke bijeenkomst  Duurzaamheid in de MRA. Geconstateerd werd dat voor bijna alle afspraken over deze onderwerpen geldt dat er een groep MRA-overheden is die vooroploopt en een groep die niet of nog onvoldoende meedoet. Wellicht komt dit door een gebrek aan capaciteit binnen gemeenten. Met het oog hierop is benadrukt dat binnen de MRA hiervoor hulpbronnen beschikbaar zijn, maar dat deze niet optimaal worden gebruikt. De brief somt voorbeelden op van het hulpaanbod dat beschikbaar is.

Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over het toepassen van brede welvaart als afwegingskader. Hierbij ligt de focus veel meer op zaken als gezondheid, sociale erkenning en welzijn. Verder is ingegaan op  de inzet van het Actienetwerk GasTerug.

Download brief

In een interview geeft Lex Hendriksen, medewerker binnen het programmateam van de MRA, een terugblik op de bestuurlijke bijeenkomst. “Er namen veel wethouders deel en er was volop betrokkenheid om ook richting de nieuwe MRA-agenda duurzaamheid.” Lees verder >