Tien partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de handen ineen geslagen om hun impact op de inkoop van duurzaam textiel te vergroten. Door het bundelen van de krachten hopen zij op regionaal niveau in de hele keten een win-win situatie te creëren voor circulariteit.

De tien partijen, waaronder bedrijven, organisaties en overheden, willen de handreiking textiel en begeleider Ruud Scheerder via de Expertpool van de MRA gebruiken om hun doelen te bereiken. Hierbij ligt de focus op duurzaamheid en circulariteit in de textielindustrie, van productie tot verwerking.

Vergroten impact
“Door onze krachten te bundelen kunnen we veel meer bereiken dan wanneer we individueel te werk gaan”, aldus Marten Boels en Milan Bijl van de MRA. “We willen samenwerken om de impact van onze inspanningen te vergroten en de hele keten te verduurzamen, van productie tot verwerking. Door gebruik te maken van de handreiking textiel en de expertise van Ruud Scheerder, hopen we onze doelen te bereiken en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.”

Win-win
Met de samenwerking willen de partijen niet alleen bijdragen aan duurzaamheid, maar ook een win-win situatie creëren voor alle betrokken partijen. Door circulariteit in de hele keten op regionaal niveau te bevorderen, kunnen niet alleen de productie en verwerking van textiel duurzamer worden, maar ook de lokale economie en werkgelegenheid gestimuleerd worden. De samenwerkende partijen zullen zich voornamelijk richten op inkoop, kennisontwikkeling en uitwisseling om hun doelen te bereiken.